extension ExtPose

J2Team Dark Theme

CRX id

acgfnngjalolbeoggdeejnoagpbogckc-

Description from extension meta

Thay đổi giao diện cho Facebook J2Team Dark Theme được thiết kế bởi Lê Hậu - Thu gọn thanh Chát - Bạn bè đang online - Thu gọn…

Image from store J2Team Dark Theme
Description from store Thay đổi giao diện cho Facebook J2Team Dark Theme được thiết kế bởi Lê Hậu - Thu gọn thanh Chát - Bạn bè đang online - Thu gọn thanh Lỗi Tắt - Nhóm - Trang v.vvvv - Thêm giao diện khi login Màu chủ đạo gồm màu đổ và màu nâu xẫm

Statistics

Installs
323 history
Category
Rating
4.3 (4 votes)
Last update / version
2018-12-29 / 1.0
Listing languages
vi

Links