extension ExtPose

Netsale - Dropshipping platform

Description from extension meta

Netsale - Worldwide dropshipping made easy

Image from store Netsale - Dropshipping platform
Description from store Netsale is a completely FREE platform that lets you find products from thousands of suppliers worldwide, sync them with your online stores and ship them from suppliers to your customers. This extension can help you save time to find similar products by image on Taobao.com and estimate the shipping cost, customs fees ... to validate profitable products.

Latest reviews

 • (2019-06-04) Hoàng Chương Phạm Duy: Good extension ! Good job!
 • (2019-05-24) Seven Nguyễn: Tiện ích quá hay. Search ảnh nhanh chóng đẩy kết quả sang Taobao và 1688 ra nhiều sản phẩm tương tự. Đăng bán cũng dễ dàng, có điều chưa rõ quy trình tạo đơn Dropship thực tế sẽ như thế nào? Vote ủng hộ team Netsale
 • (2019-04-23) ThịnhHn: Tuy còn lỗi nhưng tạo đơn dropship ok

Latest issues

 • (2020-09-13, v:1.3.1) chu nguyenvan: Không thêm được sản phẩm
  sau khi vào Taobao thêm sản phẩm tiềm năng bằng Extension => Netsale yêu cầu đăng nhập ,NHƯNG ĐĂNG NHẬP NHIỀU LẦN MÀ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC ???
 • (2020-05-04, v:1.3.1) Ha Nguyen Thi: Netsale extension không hoạt động
  Tôi cài Netsale extension xong rồi nhưng không sử dụng được, biểu tượng trên chrome luôn mờ, chức năng tìm kiếm bằng hình ảnh cũng không hoạt động
 • (2020-04-06, v:1.3.1) Nguyễn Văn Huy: Không có chức năng tìm kiếm hình ảnh
  khi tôi click chuột phải thì không thấy có chức năng tìm kiếm hình ảnh
 • (2020-03-28, v:1.3.1) hung Le manh: Không thấy đề xuất tìm kiếm khi click chuột phải vào hình ảnh
  tôi click chuột phải vào hình ảnh không hiện lên thanh công cụ tìm kiếm netsale Dropshipping
 • (2020-03-19, v:1.3.0) Hưng tran: Mất chức năng tim kiếm bằng hình ảnh.
  Xin chào, tôi cài netsale extension nhưng load vào liên kết sản phẩm cái được, cái không, Khi tìm kiếm sản phẩm click chuột phải nhưng ko có công cụ tìm kiếm.
 • (2020-03-16, v:1.3.0) Hoang Tuan Phuong: netsale extension
  Xin chào, tôi cài netsale extension nhưng không hoạt động. Khi tìm kiếm sản phẩm click chuột phải nhưng ko có công cụ tìm kiếm
 • (2020-02-15, v:1.3.0) Robert Nguyen: Xin chào Netsale, Tôi đã đăng ký tài khoản và xác thực số điện thoại +84 828776700 nhiều lần nhưng không nhận được mã kích hoạt. Đề nghị Netsale kiểm tra lại và gửi mã kích hoạt cho tôi. Xin cảm ơn.
  Xin chào Netsale, Tôi đã đăng ký tài khoản và xác thực số điện thoại +84 828776700 nhiều lần nhưng không nhận được mã kích hoạt. Đề nghị Netsale kiểm tra lại và gửi mã kích hoạt cho tôi. Xin cảm ơn.
 • (2020-02-15, v:1.3.0) Robert Nguyen: Xin chào Netsale, Tôi đã đăng ký tài khoản và xác thực số điện thoại +84 828776700 nhiều lần nhưng không nhận được mã kích hoạt. Đề nghị Netsale kiểm tra lại và gửi mã kích hoạt cho tôi. Xin cảm ơn.
  Xin chào Netsale, Tôi đã đăng ký tài khoản và xác thực số điện thoại +84 828776700 nhiều lần nhưng không nhận được mã kích hoạt. Đề nghị Netsale kiểm tra lại và gửi mã kích hoạt cho tôi. Xin cảm ơn.

Statistics

Installs
6,972 history
Category
Rating
5.0 (5 votes)
Last update / version
2020-09-27 / 1.3.3
Listing languages

Links