extension ExtPose

Nhập hàng giá gốc - Nhập hàng Trung Quốc

CRX id

eiejiahbnfmomjijakgoipjjpplknkom-

Description from extension meta

Công cụ hỗ trợ người dùng của nhaphanggiagoc.vn đặt hàng trên website: Taobao.com, Tmall.com và 1688.com

Image from store Nhập hàng giá gốc - Nhập hàng Trung Quốc
Description from store Đây là Plugin hỗ trợ người dùng của nhaphanggiagoc.vn lấy thông tin sản phẩm bao gồm giá sản phẩm, số lượng, kích thước, màu sắc, link sản phẩm, hình ảnh khi mua hàng trên các website: taotao.com, tmaill.com và 1688.com

Statistics

Installs
110 history
Category
Rating
5.0 (4 votes)
Last update / version
2024-01-23 / 2.4.0
Listing languages
vi

Links