extension ExtPose

Automatic Youtube Interaction toimuondadang

CRX id

klnoogdiaaecajehcghoalonijepcckd-

Description from extension meta

Chìa khóa cho dân tộc VN, Tôi muốn ĐA ĐẢNG , hãy tìm hiểu TÔI MUỐN ĐA ĐẢNG - toimuondadang

Image from store Automatic Youtube Interaction toimuondadang
Description from store Xin chao ACE, Tôi muốn ĐA ĐẢNG Trên youtube và FB hãy tìm kiếm,🤩 Tôi muốn ĐA ĐẢNG 🤩, để hiểu rõ hơn về "🤩 Tôi muốn ĐA ĐẢNG 🤩"', '🇺🇸 Nói & Viết ra ,🤩 Tôi muốn ĐA ĐẢNG 🤩, bất cứ nơi nào bạn có thể', + V 4.2: Auto Acctack && Auto Comment * v 3.2: Add Key License * v 3.0: Add AI auto comment, Limit free trial from 7 down to 3 day. * v 2.1: Fix theme * v 2.0: Add Range Before Comment, fix comment max 200 char.

Latest reviews

  • (2020-01-15) Entity 303: thank you very much for the app , it's kinda expensive but it's useful , I got 200 subscribers from this app
  • (2019-11-19) Tai Pham: Toi muon Da Dang
  • (2019-11-17) Jamy Phan: good idea app
  • (2019-10-24) Tina MViVi: Fantastic App
  • (2019-10-12) coin pika: good app

Latest issues

  • (2020-12-04, v:4.2) Entity 303: TÔI MUỐN ĐA ĐẢNG
    tôi đã tải app này về chrome user của tôi và đã có key, và tôi đã sơ ý xóa cái chrome đó giờ tôi đã mất app và không thể tải lại mà bắt phải mua, kỳ vậy?

Statistics

Installs
Category
Rating
5.0 (5 votes)
Last update / version
2019-12-06 / 4.2
Listing languages

Links