extension ExtPose

Công cụ đặt hàng - GiaoNhan88.com (delisted)

CRX id

lodcfglddghmpnbgcknmnfpibnbfjmil-

Description from extension meta

Công cụ đặt hàng tiện ích, nhanh chóng, hỗ trợ đặt hàng trên các trang web Taobao, 1688, Tmall.

Image from store Công cụ đặt hàng - GiaoNhan88.com
Description from store Công cụ đặt hàng của GiaoNhan88.com là công cụ đặt hàng TQ tự động trên Chrome & Cốc Cốc. Công cụ cung cấp các tính năng như sau: - Dễ dàng cài đặt công cụ vào trình duyệt Chrome, Cốc Cốc. - Dễ dàng đặt hàng từ trang web bán hàng gồm: Tmall, 1668, Taobao. - Dễ dàng quản lý đơn hàng đã đặt hàng.

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-04-29 / 1.0
Listing languages
vi

Links