extension ExtPose

Keyword: gift

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
20,718 (-1.2% / -248)
4.9813(+0.0000) (320+0 votes)
769,044 (-0.1% / -846)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
673,994 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
824,986 (-0.2% / -1,488)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
725,493 (-0.1% / -491)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
836,843 (-0.1% / -510)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
794,356 (+0.2% / +1,884)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
658,204 (-0.1% / -431)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
691,814 (-0.1% / -569)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,431 (-0.8% / -27)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
867 (+0.7% / +6)
44 (-8.3% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
122 (+0.0% / +0)
62 (+1.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
41,167 (-0.4% / -177)
2.1562(+0.0000) (32+0 votes)
249 (+0.0% / +0)
330 (-2.1% / -7)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
16,211 (-0.7% / -116)
2.7333(+0.0000) (30+0 votes)
102 (+3.0% / +3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,067 (-0.4% / -30)
3.9481(+0.0000) (77+0 votes)
5,173 (-0.6% / -29)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,730 (-0.8% / -37)
4.1667(+0.0000) (12+0 votes)
18,016 (+0.0% / +6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
82 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
747 (+0.5% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
71 (+1.4% / +1)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
566 (-1.0% / -6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
28
WishBin
72 (-5.3% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
77 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
59 (-3.3% / -2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
38
Sendoso
8,322 (-1.1% / -96)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,121,562 (-0.1% / -1,104)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,418 (+1.5% / +21)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
1,198 (-1.1% / -13)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
10 (-9.1% / -1)
730 (+0.0% / +0)
3.2727(+0.0000) (22+0 votes)
208 (-1.9% / -4)
4.6346(+0.0000) (52+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
473 (-0.8% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
50
Bestowd
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
324 (+2.5% / +8)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4 (+33.3% / +1)
54
Givee
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
55
Whilo
50 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
253,244 (+0.0% / +0)
4.9948(+0.0000) (775+0 votes)
9,306 (-0.0% / -3)
4.5(+0.0000) (44+0 votes)
11,306 (+0.0% / +0)
2.3846(+0.0000) (13+0 votes)
5,377 (-0.5% / -27)
4.1042(+0.0000) (96+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
1,118,488 (-0.1% / -1,420)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
216 (-1.4% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
190,239 (-0.8% / -1,597)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,052 (-0.8% / -16)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,304 (-0.2% / -3)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
1,793 (+0.2% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21,204 (-4.1% / -911)
5.0(+0.0000) (95+0 votes)
82 (-1.2% / -1)
70
Gemnote
10 (+11.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
127 (-0.8% / -1)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
638 (-1.2% / -8)
3.1875(+0.0000) (16+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
58 (+5.5% / +3)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
428 (-1.2% / -5)
4.1429(+0.0000) (14+0 votes)
20,124 (-4.9% / -1,043)
4.9987(+0.0000) (764+0 votes)
545 (+0.7% / +4)
27 (-3.6% / -1)
262 (-0.4% / -1)
4.3333(+0.0000) (30+0 votes)
40 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
27 (-6.9% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
123 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
1,464 (+0.3% / +4)
4.4615(+0.0000) (52+0 votes)
87
Stevens
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
88
Year++
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
68 (+4.6% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
90
Honey
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.8432(-0.0000) (156,331+60 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,504,621 (+0.2% / +6,734)
4.8644(+0.0001) (9,093+5 votes)
1,122,522 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,124,224 (+0.3% / +2,864)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
503,062 (-0.0% / -1)
1.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
132,664 (-0.1% / -198)
4.1266(+0.0000) (316+0 votes)
76 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
12 (-7.7% / -1)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
107
Gamehag
55,960 (-0.5% / -293)
4.7188(+0.0091) (32+1 votes)
18,296 (+0.0% / +0)
4.8739(+0.0000) (1,903+0 votes)
67,685 (-1.9% / -1,277)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
30,779 (+0.2% / +57)
4.5804(+0.0000) (112+0 votes)
46,294 (+0.8% / +366)
4.0(+3.0000) (4+3 votes)
79,477 (+45.6% / +24,873)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
21,898 (-0.1% / -32)
4.14(+0.0000) (100+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
17,949 (-0.7% / -128)
4.144(+0.0000) (125+0 votes)
13,000 (-0.6% / -73)
3.8824(+0.0000) (17+0 votes)
13,195 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
13,938 (+0.0% / +4)
3.6(+0.0000) (15+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
9,183 (+1.3% / +121)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
9,879 (-0.8% / -83)
4.1429(+0.0000) (14+0 votes)
123
Ookoodoo
9,348 (-0.3% / -31)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
8,567 (-0.7% / -63)
2.6667(+0.0000) (9+0 votes)
5,095 (-0.9% / -46)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
6,880 (+0.0% / +3)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
5,012 (-1.8% / -90)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
7,951 (-1.5% / -124)
131
UpVoice
4,894 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
132
Savelist
4,592 (-0.1% / -6)
3.931(+0.0000) (29+0 votes)
133
Give.Zone
5,098 (-0.9% / -48)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
5,005 (-0.9% / -46)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
135
ASCIImoji
3,435 (-1.1% / -37)
4.0(+0.0000) (72+0 votes)
3,702 (+0.1% / +4)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1,538 (+0.5% / +8)
5.0(+0.0000) (63+0 votes)
3,711 (-0.5% / -20)
144
Givenio
2,320 (-1.6% / -38)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
2,151 (+0.0% / +0)
3.3939(+0.0000) (33+0 votes)
2,236 (-1.4% / -32)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,715 (-0.1% / -2)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
727 (-0.5% / -4)
4.8581(+0.0000) (148+0 votes)
1,497 (-1.4% / -22)
3.1667(+0.0000) (18+0 votes)
1,080 (-2.4% / -26)
4.0(+0.0000) (25+0 votes)
1,323 (+0.5% / +6)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,391 (-0.9% / -13)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
992 (-0.3% / -3)
4.1667(+0.0000) (12+0 votes)
1,073 (+0.6% / +6)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
691 (-0.7% / -5)
4.9524(+0.0000) (21+0 votes)
607 (-1.0% / -6)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
928 (-0.5% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
158
Shoplft
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
896 (+3.9% / +34)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
898 (+39.7% / +255)
4.75(-0.2500) (4+1 votes)
574 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
399 (-2.4% / -10)
4.6842(+0.0000) (19+0 votes)
664 (-0.7% / -5)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
165
SnapLook
397 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
166
Textrader
715 (-1.7% / -12)
1.5(+0.0000) (10+0 votes)
480 (+0.6% / +3)
4.1429(+0.0000) (14+0 votes)
483 (+0.2% / +1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
54 (+3.8% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
595 (-1.3% / -8)
555 (-0.7% / -4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
442 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
173
GiftWizIt
1 (+0.0% / +0)
480 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
177
Reachdesk
380 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
421 (-1.4% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
179
memosnag
330 (-1.5% / -5)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
289 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
181
4thWall
208 (+2.5% / +5)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
307 (-0.6% / -2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
331 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (9+0 votes)
1,123,267 (+0.2% / +2,391)
5.0(+0.0000) (33+0 votes)
225 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
271 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
354 (-0.3% / -1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
139 (-4.1% / -6)
4.7778(+0.0000) (45+0 votes)
285 (+0.7% / +2)
278 (-0.4% / -1)
160 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
252 (+0.4% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
181 (-2.7% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
219 (+0.0% / +0)
143 (-1.4% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
182 (-1.1% / -2)
1.2857(+0.0000) (7+0 votes)
167 (-0.6% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
133 (-3.6% / -5)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
163 (+1.2% / +2)
161 (+2.5% / +4)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
119 (-3.3% / -4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
152 (-1.3% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
153 (+1.3% / +2)
205
Midicast
150 (+3.4% / +5)
1.6667(+0.0000) (3+0 votes)
140 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
139 (-3.5% / -5)
91 (-1.1% / -1)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
129 (-2.3% / -3)
129 (-2.3% / -3)
125 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
100 (-2.9% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
117 (+1.7% / +2)
24 (+9.1% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
215
Thanks
66 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
95 (+0.0% / +0)
71 (+4.4% / +3)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
87 (-2.2% / -2)
86 (-2.3% / -2)
2 (+0.0% / +0)
77 (+0.0% / +0)
55 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
55 (+3.8% / +2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
65 (+1.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
58 (-1.7% / -1)
63 (+0.0% / +0)
50 (-9.1% / -5)
19,321 (-0.9% / -179)
3.0(+0.0000) (19+0 votes)
55 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
52 (+2.0% / +1)
48 (-4.0% / -2)
46 (+0.0% / +0)
44 (+4.8% / +2)
43 (+4.9% / +2)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
39 (+5.4% / +2)
38 (+5.6% / +2)
239
Rewardzer
36 (+2.9% / +1)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
30 (-9.1% / -3)
242
Pleazup
33 (+3.1% / +1)
20 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
246
GiftR
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
24 (+0.0% / +0)
250
UP Tab
22 (+22.2% / +4)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
251
Rebound
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
252
Lute
21 (+5.0% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
21 (-4.5% / -1)
255
AdBeaver
18 (-5.3% / -1)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
19 (-9.5% / -2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
22 (+10.0% / +2)
18 (-5.3% / -1)
20 (+5.3% / +1)
1
17 (-5.6% / -1)
16 (-5.9% / -1)
18 (+5.9% / +1)
13 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
265
WhisperMe
16 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
14 (+7.7% / +1)
14 (-6.7% / -1)
15 (+7.1% / +1)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
10 (-9.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
11 (-8.3% / -1)
12 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
614 (+2.8% / +17)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
9 (-10.0% / -1)
11 (+10.0% / +1)
8 (-20.0% / -2)
10 (+0.0% / +0)
290
ServeJoy
10 (+0.0% / +0)
9 (+12.5% / +1)
9 (+0.0% / +0)
10 (+11.1% / +1)
9 (+0.0% / +0)
8 (-11.1% / -1)
8 (-11.1% / -1)
8 (+0.0% / +0)
9 (+12.5% / +1)
7 (-12.5% / -1)
8 (+0.0% / +0)