extension ExtPose

Keyword: adguard -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (27,883+141 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (57,709+77 votes)
8,695,925 (+7.9% / +637,998)
4.4(+0.0000) (297,827+1,857 votes)
4,570,353 (+0.7% / +32,707)
4.0(+0.0000) (155+1 votes)
3,586,043 (+0.6% / +21,598)
3.9(+0.0000) (169+0 votes)
3,059,597 (-0.5% / -15,638)
4.4(+0.0000) (11,386+5 votes)
2,491,850 (-0.1% / -1,999)
4.5(+0.0000) (650+5 votes)
2,310,682 (+1.4% / +30,964)
4.0(+0.0000) (55+2 votes)
1,316,108 (+0.3% / +3,699)
4.8(+0.0000) (49,629+105 votes)
1,138,174 (-0.2% / -1,880)
4.8(+0.0000) (139,888+575 votes)
791,541 (-0.0% / -160)
4.4(-0.1000) (412+8 votes)
768,333 (+0.3% / +2,098)
4.5(+0.0000) (295+7 votes)
748,889 (+0.2% / +1,506)
4.3(+0.0000) (385+1 votes)
602,115 (-0.1% / -837)
4.2(+0.0000) (1,911+22 votes)
319,608 (+0.0% / +6)
4.3(+0.0000) (1,545+12 votes)
308,276 (-0.5% / -1,468)
4.5(+0.0000) (1,902+6 votes)
187,846 (-1.3% / -2,464)
4.7(+0.0000) (629+3 votes)
161,707 (+2.2% / +3,483)
4.6(+0.0000) (902+21 votes)
123,338 (-0.4% / -545)
4.2(+0.0000) (536+3 votes)
105,578 (-0.1% / -77)
4.5(+0.0000) (571+0 votes)
56,616 (+8.3% / +4,321)
4.6(+0.0000) (127+14 votes)
51,552 (-0.1% / -54)
4.4(+0.0000) (63+0 votes)
42,837 (-0.7% / -292)
4.1(+0.0000) (64+0 votes)
35,187 (-0.5% / -182)
4.6(+0.0000) (163+0 votes)
32,395 (+0.7% / +215)
3.9(+0.0000) (51+0 votes)
27,437 (+0.2% / +59)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
27,094 (+0.1% / +28)
4.4(+0.0000) (41+0 votes)
26,921 (-0.3% / -91)
1.8(+0.0000) (74+0 votes)
16,785 (-0.0% / -4)
4.9(+0.0000) (1,283+11 votes)
16,189 (-1.2% / -190)
4.3(+0.0000) (41+1 votes)
13,040 (+2.3% / +294)
3.3(+0.0000) (39+0 votes)
8,905 (+0.4% / +36)
4.7(-0.2000) (17+1 votes)
8,567 (+1.3% / +113)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
7,939 (+5.7% / +425)
3.2(+0.0000) (41+0 votes)
4,346 (+5.9% / +244)
4.9(+0.0000) (10+3 votes)
4,081 (-0.9% / -36)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
3,268 (-1.3% / -43)
4.3(+0.0000) (29+0 votes)
2,491 (+0.7% / +17)
4.1(+0.0000) (75+0 votes)
2,342 (+3.5% / +80)
4.3(+0.0000) (9+1 votes)
1,864 (-0.6% / -11)
3.7(+0.0000) (29+0 votes)
1,660 (-0.6% / -10)
3.4(+0.0000) (17+0 votes)
1,546 (-2.1% / -33)
4.3(+0.0000) (43+0 votes)
910 (+0.1% / +1)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
749 (+26.3% / +156)
545 (+12.6% / +61)
3.7(+1.4000) (6+3 votes)
423 (+0.2% / +1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
422 (+14.4% / +53)
3.7(+0.7000) (3+1 votes)
263 (-1.5% / -4)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
5 (+66.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
51
Fasti
4 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
1