extension ExtPose

Keyword: hacks -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
40,000 (+33.3% / +10,000)
4.3(+0.0000) (67+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.1000) (53+1 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (15+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (20+0 votes)
87 (+4.8% / +4)
1,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
117 (+2.6% / +3)
326 (+0.3% / +1)
170 (+9.7% / +15)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (2,778+0 votes)
928 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
17 (+13.3% / +2)
545 (-0.5% / -3)
5.0(+0.0000) (61+0 votes)
15 (-11.8% / -2)
30 (-3.2% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
814 (-0.6% / -5)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
637 (+1.9% / +12)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
604 (-0.3% / -2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (-20.0% / -1,000)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
210 (-4.1% / -9)
9 (+28.6% / +2)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (76+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (15+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
63 (-1.6% / -1)
501 (+1.0% / +5)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
57 (+5.6% / +3)
7 (-12.5% / -1)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (16+0 votes)
725 (+0.6% / +4)
1.7(+0.0000) (6+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
511 (-0.8% / -4)
600,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,614+0 votes)
422 (+2.2% / +9)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (601+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (15+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
840 (+0.8% / +7)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (32+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (104+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (26+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
49
HowNow
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (90+1 votes)
51
Nudge
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (80+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
242 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (167+0 votes)
361 (-1.1% / -4)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (171-1 votes)
59
Stop-it
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (67+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
1.2(+0.0000) (51+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
122 (-0.8% / -1)
639 (+0.3% / +2)
4.9(+0.0000) (83+0 votes)
495 (+0.8% / +4)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
370 (+2.8% / +10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
266 (-1.5% / -4)
3.9(+0.0000) (45+0 votes)
40 (+2.6% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
839 (+0.5% / +4)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
95 (+4.4% / +4)
36 (+0.0% / +0)
206 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
71 (+2.9% / +2)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
262 (+2.3% / +6)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (25+0 votes)
341 (-1.2% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
82
QTMHack
4,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (21+0 votes)
320 (+3.2% / +10)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
429 (+2.4% / +10)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
77 (+2.7% / +2)
3.8(+0.0000) (17+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
196 (-2.5% / -5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
192 (-0.5% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
140 (+0.7% / +1)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
572 (+1.8% / +10)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
93
fulmo
79 (+2.6% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
56 (-5.1% / -3)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
79 (+2.6% / +2)
15 (+0.0% / +0)
98
waellet
422 (+0.7% / +3)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
34 (+36.0% / +9)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
48 (-5.9% / -3)
102
Initab
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (70+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (284+0 votes)
104
sellhack
6,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (51+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
18 (-5.3% / -1)
16 (+6.7% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
5,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (14+0 votes)
16 (+23.1% / +3)
111
hulio
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
113
Jerno
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
12 (-14.3% / -2)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.3(+0.0000) (10+0 votes)
118
Instead
16 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
839 (+1.6% / +13)
512 (+1.6% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
355 (-1.1% / -4)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
208 (+1.0% / +2)
5.0(+0.0000) (60+0 votes)
404 (+2.3% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
436 (+0.5% / +2)
335 (-2.9% / -10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
196 (+1.0% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
20 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
132
Extrin
145 (-0.7% / -1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
127 (+3.3% / +4)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
14 (+0.0% / +0)
89 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
138
Vier Hack
2 (+0.0% / +0)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (487+1 votes)
62 (+1.6% / +1)
4 (+33.3% / +1)
5 (+25.0% / +1)
4 (+33.3% / +1)
3 (-25.0% / -1)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (779+0 votes)
146
NoScript
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (180+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,496+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (565+5 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (56+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
154
eye break
3 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (60+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
20 (+11.1% / +2)
20 (+0.0% / +0)
4 (-20.0% / -1)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (86+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
165
Hack Day
2 (+0.0% / +0)
2 (-33.3% / -1)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (99+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
8,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (106+1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
175
Safely
12 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (41+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (58+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (35+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (32+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
182
Cosmo VPN
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (27+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (24+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (61+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (106+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
7 (+16.7% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (31+0 votes)
193
Nobias
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (34+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (19+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
199
KONTESTS
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
939 (+2.3% / +21)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
876 (+0.9% / +8)
3.8(+0.0000) (65+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
989 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
468 (+1.3% / +6)
5.0(+0.0000) (69+0 votes)
917 (-0.8% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
391 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (60+0 votes)
655 (+0.9% / +6)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
208
UPPERSAFE
746 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (38+0 votes)
771 (+0.1% / +1)
3.3(+0.0000) (11+0 votes)
829 (+2.2% / +18)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
561 (-1.4% / -8)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
397 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
213
Coding+
542 (-1.5% / -8)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
714 (+0.7% / +5)
2.9(+0.0000) (8+0 votes)
215
Lastcard
736 (+0.1% / +1)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
528 (-2.6% / -14)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
522 (+0.2% / +1)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
421 (+1.4% / +6)
4.6(+0.0000) (47+0 votes)
467 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
220
Saleshub
690 (-0.7% / -5)
219 (-1.4% / -3)
5.0(+0.0000) (150+0 votes)
521 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
652 (-1.4% / -9)
523 (+0.6% / +3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
406 (+1.5% / +6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
440 (+4.0% / +17)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
412 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
454 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
379 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
265 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
423 (-1.2% / -5)
319 (-0.6% / -2)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
217 (+1.4% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
283 (+0.4% / +1)
236
Unearth
199 (+1.0% / +2)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
189 (+5.6% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
187 (-1.6% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
210 (-0.5% / -1)
180 (-1.1% / -2)
241
Tangent
119 (-1.7% / -2)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
242
ALOHA
130 (+0.8% / +1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
68 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (32+0 votes)
146 (-2.7% / -4)
113 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
144 (+1.4% / +2)
105 (+4.0% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
107 (-0.9% / -1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
249
QueryIO
138 (-4.2% / -6)
74 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
115 (+2.7% / +3)
112 (-0.9% / -1)
107 (-1.8% / -2)
254
Joyride
91 (+1.1% / +1)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
255
FA Status
80 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
83 (-5.7% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100 (-1.0% / -1)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
99 (+1.0% / +1)
259
Tinkernut
70 (+1.4% / +1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
74 (+2.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
77 (-1.3% / -1)
55 (-1.8% / -1)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
69 (+1.5% / +1)
46 (-8.0% / -4)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
63 (-3.1% / -2)
53 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
61 (-1.6% / -1)
59 (+0.0% / +0)
269
Unakite
58 (+1.8% / +1)
270
Ants
45 (-2.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
46 (+53.3% / +16)
54 (-1.8% / -1)
273
Medict
54 (+3.8% / +2)
53 (-5.4% / -3)
52 (+2.0% / +1)
47 (-4.1% / -2)
277
Securlio
35 (-2.8% / -1)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
279
Punkjs
38 (+2.7% / +1)
37 (+0.0% / +0)
281
FusionKey
33 (-5.7% / -2)
21 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
2 (-33.3% / -1)
26 (+0.0% / +0)
285
deface
20 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
17 (-5.6% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
289
LoginCat
18 (-5.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
291
Fsafe
21 (-4.5% / -1)
1 (+0.0% / +0)
293
Techavow
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
296
3inons
20 (-4.8% / -1)
15 (-6.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
299
Duckify
17 (+0.0% / +0)