extension ExtPose

Keyword: amazon quick view -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
90,000 (+0.0% / +0)
3.4362(+0.0000) (94+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
3.7963(+0.0000) (766+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3077(+0.0000) (78+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.1132(+0.0000) (53+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0556(+0.0000) (18+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.5789(+0.0000) (114+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.0952(+0.0000) (21+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9412(+0.0000) (17+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.3636(+0.0000) (22+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.9219(+0.0000) (256+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.3642(+0.0000) (173+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.2988(+0.0000) (251+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4043(+0.0000) (47+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.0021(+0.0000) (476+0 votes)
203 (+2.0% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
122 (+6.1% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
800 (+0.1% / +1)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5946(+0.0000) (37+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.85(+0.0000) (20+0 votes)
123 (-6.1% / -8)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
456 (+2.0% / +9)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
44 (-4.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6935(-0.0012) (4,313+3 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.8045(+0.0000) (179+0 votes)
100,000 (-50.0% / -100,000)
2.75(+0.0000) (56+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5387(-0.0008) (839+5 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7392(-0.0014) (1,994+1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2778(+0.0000) (342+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4749(-0.0012) (1,990+5 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0968(+0.0000) (31+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8357(+0.0000) (207+0 votes)
69 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7132(+0.0007) (401+1 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5348(+0.0003) (1,337+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6542(+0.0003) (8,578-2 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0861(+0.0052) (209-1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
1.8031(+0.0000) (127+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.1753(+0.0000) (97+0 votes)
804 (+0.9% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.842(-0.0080) (481+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.7196(-0.0085) (321+1 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3273(+0.0000) (55+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0208) (50+2 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1765(+0.0000) (17+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9101(+0.0000) (89+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
660 (-1.0% / -7)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4667(+0.0000) (45+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.2991(+0.0007) (1,655+3 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
67
ZonGuru
10,000 (+0.0% / +0)
4.6786(+0.0000) (28+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5404(+0.0000) (359+0 votes)
387 (-1.5% / -6)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.8368(+0.0006) (1,140+4 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (36+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2754(+0.0000) (69+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6654(+0.0000) (254+0 votes)
254 (-1.2% / -3)
5.0(+0.0000) (18+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.587(+0.0013) (1,218+11 votes)
742 (-0.4% / -3)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.709(-0.0012) (244-1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (16+0 votes)
295 (-3.3% / -10)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4067(+0.0005) (359+2 votes)
6,000 (-14.3% / -1,000)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
463 (-0.2% / -1)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1489(+0.0000) (47+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7521(+0.0000) (121+0 votes)
407 (-1.0% / -4)
3.9412(+0.0000) (17+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2286(+0.0000) (35+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
572 (-1.2% / -7)
4.2857(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.375(+0.0000) (8+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4852(+0.0000) (169+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
236 (-1.3% / -3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
40,000 (+33.3% / +10,000)
4.74(+0.0053) (100+2 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.383(+0.0044) (141+1 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (57+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.8764(+0.0000) (364+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0077(+0.0000) (130+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
2.7143(+0.0000) (14+0 votes)
911 (+1.7% / +15)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0203(+0.0000) (197+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
2.375(+0.0000) (24+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2963(+0.0000) (27+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(-0.1000) (4-1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2812(+0.0000) (32+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9561(+0.0000) (205+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.9275(+0.0014) (207+4 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.8517(+0.0004) (4,201+11 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2778(+0.0000) (18+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4103(+0.0007) (831+1 votes)
841 (+0.1% / +1)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
480 (+0.2% / +1)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.7692(+0.0000) (39+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.2567(+0.0000) (1,040+0 votes)
94 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
282 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
891 (+0.3% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
512 (+1.0% / +5)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6471(+0.0000) (17+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
103 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.9481(+0.0000) (770+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (32+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
2.2222(+0.0000) (9+0 votes)
696 (+0.7% / +5)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
180 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (84+0 votes)
239 (-2.4% / -6)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8082(+0.0000) (73+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5217(+0.0000) (23+0 votes)
142
ClearURLs
100,000 (+0.0% / +0)
3.6772(+0.0000) (189+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7333(+0.0000) (15+0 votes)
302 (+2.4% / +7)
4.1351(+0.0000) (37+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.7778(+0.0000) (9+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6765(+0.0000) (34+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6022(+0.0000) (93+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8701(-0.0000) (15,312-1 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.067(-0.0025) (866+2 votes)
932 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
246 (+0.4% / +1)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6405(-0.0017) (509+6 votes)
354 (-1.1% / -4)
477 (+0.4% / +2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9231(+0.0000) (26+0 votes)
159
BookEdge
975 (-1.9% / -19)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
317 (+0.6% / +2)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.57(+0.0000) (100+0 votes)
20,000,000+ (+0.0% / +0)
4.8205(-0.0000) (169,014+3 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2143(+0.0000) (42+0 votes)
164
Skuowner
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6714(+0.0000) (70+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
167
Data Dive
10,000 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (18+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.129(+0.0000) (31+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9474(+0.0000) (19+0 votes)
160 (+6.0% / +9)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8151(+0.0000) (357+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
2.4348(+0.0000) (69+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7995(+0.0000) (379+0 votes)
92 (+3.4% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
177
Bezly
97 (-4.0% / -4)
3,000 (+0.0% / +0)
2.8333(+0.0000) (18+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9262(-0.0092) (366+10 votes)
825 (-0.7% / -6)
4.9091(+0.0000) (44+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8214(+0.0000) (364+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
270 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
847 (-1.2% / -10)
4.4211(+0.0000) (19+0 votes)
990 (+0.6% / +6)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
187
SortioX
842 (+1.4% / +12)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.4615(+0.0000) (13+0 votes)
178 (+5.3% / +9)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.817(+0.0000) (1,306+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.1372(+0.0000) (379+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (48+0 votes)
329 (+2.2% / +7)
1.4444(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (45+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
131 (+4.0% / +5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.612(+0.0003) (1,286+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8868(+0.0009) (530+4 votes)
117 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1538(+0.0000) (91+0 votes)
44 (+4.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.622(-0.0208) (127+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.96(+0.0000) (25+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
50 (+6.4% / +3)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0182(+0.0000) (55+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.2931(+0.0000) (116+0 votes)
241 (+0.4% / +1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
970 (+0.4% / +4)
4.5333(+0.0000) (30+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8036(+0.0000) (56+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.601(-0.0038) (807+20 votes)
490 (+3.2% / +15)
3.125(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3701(+0.0000) (127+0 votes)
733 (-0.9% / -7)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.52(+0.0000) (25+0 votes)
72 (-8.9% / -7)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
114 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2222(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6078(+0.0000) (153+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2426(-0.0015) (639+4 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.3488(+0.0000) (43+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9679(+0.0000) (249+0 votes)
95 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
185 (+2.2% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3158(+0.0000) (19+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (64+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.9737(+0.0000) (38+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.2662(-0.0006) (2,284-2 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8601(+0.0009) (2,538+31 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.7303(+0.0000) (152+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2391(+0.0000) (1,886+0 votes)
381 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
66 (-4.3% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.7001(-0.0000) (117,142+2 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3571(+0.0000) (14+0 votes)
23 (-8.0% / -2)
244
AMZSprout
333 (+2.8% / +9)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
755 (+1.6% / +12)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (14+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6389(+0.0000) (36+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5424(+0.0000) (59+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8929(+0.0000) (28+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6333(+0.0000) (240+0 votes)
72 (-4.0% / -3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (33+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (14+0 votes)
547 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (21+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
870 (-1.7% / -15)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
706 (-2.2% / -16)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
864 (-1.5% / -13)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4167(+0.0000) (24+0 votes)
937 (+0.5% / +5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
364 (+3.1% / +11)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.567(+0.0000) (97+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9459(+0.0000) (37+0 votes)
114 (+0.9% / +1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4395(+0.0000) (223+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (22+0 votes)
76 (-2.6% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4882(+0.0000) (170+0 votes)
249 (-4.2% / -11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
115 (+2.7% / +3)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.8462(+0.0000) (26+0 votes)
281
Titan
3,000 (+0.0% / +0)
4.84(+0.0000) (25+0 votes)
6,000 (-14.3% / -1,000)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
284
Gizzmo
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
304 (+1.7% / +5)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2125(+0.0000) (160+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7222(+0.0000) (54+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.8105(+0.0000) (306+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.8471(+0.0000) (628+0 votes)
291
Zoof
10,000 (+0.0% / +0)
4.5909(+0.0000) (22+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (42+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.8125(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
222 (+1.4% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)