extension ExtPose

Generator danych testowych

CRX id

emdnjmkfcjemifplhmbkjmelnckonggd-

Description from extension meta

Generator polskich danych testowych umożliwiający.

Image from store Generator danych testowych
Description from store Generuj dane testowe jednym kliknięciem w menu kontekstowym swojej przeglądarki. Generator danych testowych pozwala na wygenerowanie / uzupełnienie: - numeru NIP, - numeru REGON, - numeru PESEL, - numeru IBAN, - numeru EAN, - serii i numeru dowodu osobistego, - numeru karty kredytowej, - numeru KRS, - domyślnego tekstu w trzech różnych długościach, - ciągu składającego się z określonych znaków, - danych pobranych z pliku CSV, - danych zdefiniowanych przez użytkownika oraz dodatkowych elementów formularza. DODATEK umożliwia generowanie / wstawianie danych testowych jednym kliknięciem w menu kontekstowym przeglądarki lub zdefiniowanym skrótem klawiszowym. Na edytowalnym polu tekstowym <input type="text"> należy nacisnąć prawy przycisk myszy i wybrać interesującą daną testową dostępną w menu kontekstowym DODATKU lub nacisnąć wcześniej zdefiniowany skrót klawiszowy. Wygenerowana dana testowa zostanie wstawiona do wskazanego pola. Wstawianie danych odbywa się metodą ręczną lub automatyczną. Znane ograniczenia: - Brak lub ograniczone możliwości wklejania danych do pól innego typu niż "text" - menu może się nie wyświetlać lub dane nie zostaną wklejone; - Brak możliwości wklejania danych do niektórych pól zawartych w obiektach iframe lub podobnych; - Brak możliwości wklejania danych do niektórych pól tekstowych "textarea"; - Brak możliwości wklejania danych do większości pól z atrybutem "disabled" lub "readonly"; - Brak możliwości wklejania danych do pól w ustawieniach DODATKU; - Brak możliwości wklejania danych do pól przeglądarki (nie strony www); - Aplikacje oparte na rozwiązaniach Java Script oraz pochodnych mogą uniemożliwić wklejanie danych lub wyświetlenie menu kontekstowego lub wklejone dane mogą powodować błędy walidacji Uwagi: - W zależności od stosowanej konwencji systemu lub walidatorów wygenerowane dane testowe mogą zostać zinterpretowane niewłaściwie; - Pełne ustawienia DODATKU zapisywane są tylko w przypadku poprawnego wypełnienia całego formularza, ponieważ zależności między opcjami nie są uwzględniane; - Ustawienia modułu zapisywane są tylko w przypadku poprawnego wypełnienia całego modułu, ponieważ zależności między opcjami nie są uwzględniane; - Moduły i ich ustawienia są niezależne względem innych modułów więc walidacja ustawień nie sprawdza zależności ustawień i danych między modułami; - Pola "Dane zdefiniowane" dla wszystkich typów danych nie są walidowane pod względem poprawności kontekstu, sprawdzana jest długość wprowadzonego ciągu znaków (1/255) oraz obecność niedozwolonych znaków '{' lub '}'. Białe znaki na początku i na końcu ciągu będą usuwane; - Dodatek operuje na atrybucie "value" pól tekstowych lub symuluje wpisywanie tekstu za pomocą metody 'sendkeys' z biblioteki jQuery. - Funkcjonalności związane z zarządzaniem projektami mogą być niedostępne w przypadku posiadania nieodpowiednich ustawień przeglądarki. Do poprawnego działania funkcjonalności wymagane jest posiadanie ustawień zezwalających na zapamiętywanie historii i danych w przeglądarce.

Latest reviews

  • (2021-09-07) Dawid Kaniewski: Nie wyobrażam sobie pracy bez tego narzędzia <3
  • (2020-02-24) Ireneusz Budzowski: Naprawdę świetny dodatek. Jedyny problem który napotkałem to podczas generowania numeru PESEL, pomimo wybrania jednej płci, generator cały czas randomowo generuje płeć w numerze PESEL. Możnaby też rozszerzyć w przyszłości określone powiązania między danymi, przykładowo: Jeżeli: PESEL płeć === kobieta, Imię -> %femaleFirstname%, nazwisko -> %femaleSurname% i tak dalej dla mężczyzny. Nie mniej dzięki, well done!

Statistics

Installs
1,000 history
Category
Rating
4.5 (11 votes)
Last update / version
2019-05-16 / 0.8.1
Listing languages
pl

Links