extension ExtPose

Công cụ Đặt hàng của vanma.vn

Description from extension meta

Công cụ Đặt hàng của vanma.vn trên trình duyệt Chrome & Cờ rôm+.

Image from store Công cụ Đặt hàng của vanma.vn
Description from store Công cụ nhập hàng đặt hàng online taobao, tmall, 1688 Order Taobao, Tmall, 1688 Tool Extension được tạo ra với mục đích hỗ trợ và giúp đỡ người dùng của website vanma.vn có thể duyệt thông tin hàng hóa và mua sản phẩm trên các website thương mại điện tử như: Taobao.com, Tmall.com và 1688.com một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất. vanma.vn is an addon for customers can order products on ecommerce websites such as: https://world.taobao.com/, https://www.tmall.com/, https://www.1688.com/ The addon is made to help customer and support for order easily Customers only download and install as guide to use full of functions such as: Order product, colors, quantity and vendors. The addon is absolutely free.

Statistics

Installs
33 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2018-09-12 / 4.0.4
Listing languages
vi

Links