extension ExtPose

Công Cụ Đặt Hàng Phụng Hiếu (delisted)

CRX id

ekijhfkgejkapmknpfnmlppnlikijleg-

Description from extension meta

Công cụ Đặt hàng của Phụng Hiếu trên trình duyệt Chrome & Cờ rôm+.

Image from store Công Cụ Đặt Hàng Phụng Hiếu

Latest reviews

  • (2020-11-11) XichVanDu: Tôi thích cách làm việc và ứng dụng , Dễ sử dụng và phân chia loại tiền tệ và tiền việt. Đôi khi có hơi lỗi nhưng vẫn rất ok

Statistics

Installs
473 history
Category
Rating
5.0 (2 votes)
Last update / version
2019-01-04 / 6.10.0
Listing languages
vi

Links