extension ExtPose

Công Cụ Đặt Hàng DATHANGNHANH.NET.VN (delisted)

CRX id

nbgpkikbnaafmfggnckcllmggnpdcikf-

Description from extension meta

Công cụ Đặt hàng của DATHANGNHANH.NET.VN trên trình duyệt Chrome & Cờ rôm.

Image from store Công Cụ Đặt Hàng DATHANGNHANH.NET.VN
Description from store Công cụ Đặt hàng của DATHANGNHANH.NET.VN trên trình duyệt Chrome & Cờ rôm. Công cụ giúp mua hàng nhanh chóng trên các trang 1688, Taobao, Tmall.

Statistics

Installs
266 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-01-29 / 3.0.2
Listing languages
vi

Links