extension ExtPose

Công Cụ Đặt Hàng Zelus (delisted)

CRX id

miegcaimiimjnhedbjnhimjoongaclfl-

Description from extension meta

Công cụ Đặt hàng của zelus.vn trên trình duyệt Chrome & Cờ rôm.

Image from store Công Cụ Đặt Hàng Zelus
Description from store Công cụ Đặt hàng của Zelus trên trình duyệt Chrome & Cờ rôm. Công cụ giúp mua hàng nhanh chóng trên các trang 1688, Taobao, Tmall.

Latest reviews

  • (2018-05-08) Tuấn Phan: WEB CHUYÊN NGHIỆP, NHÂN VIÊN HỖ TRỢ NHIỆT TÌNH
  • (2018-03-13) cương mại đại cương: WEB QUÁ BẤT TIỆN CHO KHÁCH HÀNG, GÂY BỨC XÚC TRONG QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

Statistics

Installs
374 history
Category
Rating
4.2 (5 votes)
Last update / version
2017-11-28 / 3.0.2
Listing languages
vi

Links