extension ExtPose

Công cụ Đặt Hàng nhaphangexpress.com (delisted)

CRX id

gpinbhmogkgighfiaaoalpelhlfakomh-

Description from extension meta

Công cụ Đặt hàng trên trình duyệt Chrome & Cờ rôm+ nhaphangexpress.com

Image from store Công cụ Đặt Hàng nhaphangexpress.com
Description from store Công Cụ Đặt Hàng giúp Khách hàng tạo đơn và đặt hàng từ Trung Quốc một cách dễ dàng Ứng dụng giúp cho bạn có thể dễ dàng lấy thông tin sản phẩm từ các trang web bán hàng Trung Quốc (taobao, tmall, 1688) và tạo đơn hàng trên hệ thống.

Statistics

Installs
239 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2020-11-10 / 11.9
Listing languages
vi

Links