extension ExtPose

Công Cụ Đặt Hàng Tín Mã

CRX id

gapijomhliijaoiaegigdgekgjikddjn-

Description from extension meta

Công cụ Đặt hàng của TinMa68.com trên trình duyệt Chrome & Cờ rôm+.

Image from store Công Cụ Đặt Hàng Tín Mã
Description from store Công cụ giúp đơn giản hoá việc đặt hàng trên các trang thương mại điện tử như Taobao.com

Latest reviews

  • (2016-04-25) Gnoc Nguyễn: Chuyên nghiệp
  • (2016-03-19) Hoàng Nguyễn: excellent

Statistics

Installs
1,000 history
Category
Rating
4.5 (6 votes)
Last update / version
2022-07-13 / 2.2.5
Listing languages
vi

Links