extension ExtPose

Công cụ Đặt hàng của TAOBAO1688.VN

Description from extension meta

Công cụ Đặt hàng của TAOBAO1688.VN trên trình duyệt Chrome & Cờ rôm+.

Image from store Công cụ Đặt hàng của TAOBAO1688.VN
Description from store Công cụ Đặt hàng của taobao1688.vn trên trình duyệt Chrome & Cờ rôm+. Nhập hàng trực tuyến với hàng triệu sản phẩm phong phú từ những website Thương Mại Điện Tử lớn của TQ như: taobao.com, tmall.com và 1688.com

Statistics

Installs
722 history
Category
Rating
5.0 (1 votes)
Last update / version
2018-05-16 / 1.0.2
Listing languages
vi

Links