extension ExtPose

Công cụ đặt hàng Taobao, 1688, Tmall

CRX id

igckjnmiddojkbgffhfpaebckjjllopf-

Description from extension meta

Công cụ hỗ trợ người dùng của Vận chuyển hàng nhà trang tại Taobao.com, Tmall.com và 1688.com

Image from store Công cụ đặt hàng Taobao, 1688, Tmall
Description from store Đây là công cụ hỗ trợ người dùng của vanchuyenhangnhatrangtrungquoc.com lấy thông tin sản phẩm bao gồm giá sản phẩm, số lượng, kích thước, màu sắc, link sản phẩm, hình ảnh khi mua hàng trên các website: taotao.com, tmaill.com và 1688.com.

Statistics

Installs
22 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-05-28 / 2.3.7
Listing languages
vi

Links