extension ExtPose

Dai68.vn Order China

Description from extension meta

Dai68.vn Order China, Đặt hàng Trung Quốc

Image from store Dai68.vn Order China
Description from store Dai68.vn - Order Tool Công cụ đặt hàng nhanh của Dai68.vn http://Dai68.vn | Công cụ đặt hàng từ website TaoBao.com, Tmall.com, jd.com và 1688.com. Dai68.vn Order Tool Extension được tạo ra nhằm mục đích hỗ trợ người dùng của website Dai68.vn có thể duyệt thông tin hàng hóa trên các website Taobao.com, Tmall.com, jd.com và 1688.com. Nhập hàng trực tuyến với hàng triệu sản phẩm phong phú từ những website Thương Mại Điện Tử lớn của TQ như: taobao.com, tmall.com, jd.com và 1688.com

Statistics

Installs
112 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2020-04-28 / 2.5
Listing languages
vi

Links