extension ExtPose

Tìm sản phẩm qua hình ảnh by fullstackx.net

Description from extension meta

Ứng dụng tìm kiếm hình ảnh sản phẩm của fullstackx.net

Image from store Tìm sản phẩm qua hình ảnh by fullstackx.net
Description from store Hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh trên các sàn thương mại điện tử, tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-11-10 / 1.0.0
Listing languages
vi

Links