extension ExtPose

NCDN broadcasting

Description from extension meta

Phát đi bất cứ màn hình nào, hoặc tất cả màn hình

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2015-08-05 / 1.0
Listing languages
vi

Links