extension ExtPose

Black and Gold (delisted)

CRX id

lkcpccakkbhnfapdjkdoinphffhckkhp-

Description from extension meta

Chế độ bảo vệ mắt giúp cho người dùng không bị mỏi mắt khi xem màn hình máy tính lâu

Image from store Black and Gold
Description from store Chế độ bảo vệ mắt giúp cho người dùng không bị mỏi mắt khi xem màn hình máy tính lâu

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2018-12-04 / 1.2
Listing languages
vi

Links