extension ExtPose

N3 Kanji notification

CRX id

njkocdmofjefglnnelakcfpckfappkeg-

Description from extension meta

Show desktop notification containing N3 Kanji as a "toast" windows that pop up on the desktop.

Image from store N3 Kanji notification

Latest reviews

 • (2017-10-29) Good job!
 • (2017-10-27) canh map: すご。。。い
 • (2017-10-25) Tuệ Thuy: Usefullllllllllllllll.
 • (2017-10-25) Lê Văn Chính: Tao là Chính, tao không phải là bạn tình của Võ Thái Vũ, không biết tiếng Nhật cũng không có nhu cầu học tiếng Nhật nhưng hay coi phim Nhật với nó. Klq cơ mà extension hay vãi. Mãi yêu!!!
 • (2017-10-25) tntran warum: Awesome tool for N3 Kanji Learning <3
 • (2017-10-24) Lập Đặng: いいです。
 • (2017-10-24) viet dinh: Toẹt vời ông mặt trời!
 • (2017-10-24) An Nguyen: Tao là An, bạn tình của Leo Le & Võ Thái Vũ. Tao rất thần tượng 2 đứa nó vì tụi nó not only giỏi công nghệ but also rất giỏi làm tình.
 • (2017-10-24) Leo Le: Tao là Tài, bạn tình của Võ Thái Vũ, Tao rất thần tượng nó , nó rất giỏi công nghệ và làm tình.
 • (2017-10-24) Trí Võ Văn: good point ;)
 • (2017-10-24) Thanh Bằng Trần: Ngon (y)
 • (2017-10-24) Thaivu VO: useful

Statistics

Installs
Category
Rating
5.0 (12 votes)
Last update / version
2017-10-24 / 1.1
Listing languages

Links