extension ExtPose

AIAC Extensions

Description from extension meta

Utilities of AIAC. Products: security, hide class dynamic, sync data, news config,...

Image from store AIAC Extensions
Description from store Ứng dụng thay đổi giao diện cho các website bạn truy cập. + Thay đổi màu sắc các khung nhìn + Ẩn bớt các phần không cần thiết + Chặn các trang quảng cáo chứa mã độc + Chặn trang đã được cài đặt //_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*// Trình tiện ích được tạo bởi https://www.aiac.vn Thông tin chi tiết liên hệ https://www.aiac.vn/about

Latest reviews

  • (2019-06-16) Danh Ẩn: Phần mềm đơn giản dễ sử dụng, chặn và ẩn được các trang website cần thiết mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm trình duyệt.

Statistics

Installs
2
Category
Rating
5.0 (1 votes)
Last update / version
2019-06-16 / 1.0.1 beta
Listing languages
vi

Links