extension ExtPose

UIT Manager (delisted)

CRX id

jpioidbejpmohhplkgpgekjgfanljbfb-

Description from extension meta

Nhận các thông báo về nghỉ học và học bù, deadline môn học, điểm thi và xem thời khóa biểu, lịch thi nhanh chóng.

Image from store UIT Manager
Description from store UIT Manager là một extension dành cho trình duyệt Chrome giúp sinh viên UIT dễ dàng nhận được các thông báo về nghỉ học và học bù, deadline môn học, điểm thi và xem thời khóa biếu, lịch thi nhanh nhất có thể. Reviews, báo lỗi: https://www.facebook.com/TruocPT/ Hoặc: https://tinyurl.com/UIT-Manager-reviews Được phát triển và vận hành bởi Truoc Phan Facebook: https://www.facebook.com/TruocPT/ GitHub: https://github.com/TruocPhan/

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2018-10-02 / 20.18.10.02
Listing languages
vi

Links