extension ExtPose

CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG - VICHO.VN

CRX id

agmkbcopkhgmkenidekojgcphgkefpmh-

Description from extension meta

Công cụ hỗ trợ người dùng của vicho.vn đặt hàng trên website: Taobao.com, Tmall.com và 1688.com

Image from store CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG - VICHO.VN
Description from store Đây là Công cụ hỗ trợ người dùng của vicho.vn lấy thông tin sản phẩm bao gồm giá sản phẩm, số lượng, kích thước, màu sắc, link sản phẩm, hình ảnh khi mua hàng trên các website: taotao.com, tmaill.com và 1688.com

Latest reviews

  • (2020-12-18) Hoàng Chiến Official: Dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng, hiệu quả.

Statistics

Installs
54 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-07-02 / 2.4.0
Listing languages
vi

Links