extension ExtPose

CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG - ALITAOBAO68.COM

Description from extension meta

Công cụ hỗ trợ người dùng của alitaobao68.com đặt hàng trên website: Taobao.com, Tmall.com và 1688.com

Image from store CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG - ALITAOBAO68.COM
Description from store Là một công cụ hỗ trợ người dùng của alitaobao68.com đặt hàng trực tiếp trên các website Taobao.com, 1688.com và Tmall.com Khách hàng chỉ cần cài đặt công cụ vào trình duyệt là có thể chọn các sản phẩm từ Taobao.com, 1688.com hay Tmaill.com là có thể đặt hàng một cách nhanh gọn.

Statistics

Installs
149 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2018-08-18 / 2.3.2
Listing languages
vi

Links