extension ExtPose

Tiện ích hỗ trợ lên đơn hàng - Ali68

CRX id

diplihiiccanenngkjpnmifnnjgeofbj-

Description from extension meta

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, 1688.com vào giỏ hàng của alitaobao68.com

Image from store Tiện ích hỗ trợ lên đơn hàng - Ali68
Description from store Là một công cụ hỗ trợ người dùng của alitaobao68.com đặt hàng trực tiếp trên các website Taobao.com, 1688.com và Tmall.com Khách hàng chỉ cần cài đặt công cụ vào trình duyệt là có thể chọn các sản phẩm từ Taobao.com, 1688.com hay Tmaill.com là có thể đặt hàng một cách nhanh gọn.

Statistics

Installs
62 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2021-11-22 / 2.3.4
Listing languages
vi

Links