extension ExtPose

Công Cụ Đặt Hàng Tomoniglobal.com (delisted)

CRX id

hdbkhekbihcklapgkbpcbaighlnbbmme-

Description from extension meta

Tomoniglobal - オーダーツール

Image from store Công Cụ Đặt Hàng Tomoniglobal.com
Description from store Cho phép đặt hàng từ các trang thương mại điện tử khác Hệ thống quản lý và hỗ trợ đặt hàng online của website https://tomoniglobal.com giúp khách hàng tuận thiện trong quá trình đặt hàng trên các website thương mại điện tử lớn của Nhật Bản: - https://www.amazon.co.jp/ - https://www.rakuten.co.jp/ - https://www.shopping.yahoo.com/ - https://www.uniqlo.com/ - https://www.locondo.jp/ -https://fril.jp/ -https://www.mapcamera.com/

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-09-13 / 1.0.3
Listing languages
vi

Links