extension ExtPose

Solitaire சேகரிப்பு & FreeCell டீல் ஃபைண்டர்

CRX id

mgkfpkgbbiidhahnbapaljpplahoakgc-

Description from extension meta

▶️சொலிடர், ஸ்பைடர் & ஃப்ரீசெல் விளையாடு. ✅விளையாட்டு எண்ணின் மூலம் ஃப்ரீசெல் ஒப்பந்தங்களைத் தேடுங்கள். ✅10000+ இலவச அட்டை…

Image from store Solitaire சேகரிப்பு & FreeCell டீல் ஃபைண்டர்
Description from store Play Solitaire for free. Enjoy a modern & stylish version of this classic card game Take a break from your everyday life with these classic versions of Solitaire. All solitare games are free to play both online and offline. We’ve taken the gameplay you know and love from Microsoft Solitaire and created a modern version, with beautiful graphics and easy gameplay. Solitaire features unlimited free games, undo's and hints. Toggle sound, set autoplay, turn 3 cards or turn 1 card at a time and much more under settings. If it’s your first time playing Solitaire or you’re unsure on how to play solitaire, then you can read the rules. If you’re still not sure this solitaire game is for you, please take a look at its features or see how we compare to other online solitaire card games. We hope you’ll enjoy this free online solitaire card game also known as Patience, Klondike Solitaire or simply Solitaire Classic. If you do, you should try to play our other free solitaire card games Spider Solitaire and Freecell Solitaire. Solitaire rules: Learn how to play Solitaire The setup: The tableau piles are numbered from one to seven. The first pile has one card on it, the second has two and so on. The top card on each tableau is turned face up and the cards below are turned face down. The cards that are left after the cards have been moved to the tableau are placed face down on the stock. Both the waste and the foundations start off without any cards on them. The objective: To win in Solitaire, all the cards need to end up in the foundation piles. The foundation piles are ordered by suit and rank. Each foundation has one suit and cards must be placed on the foundation in order (ace, one, two, etc). To get to move cards to the foundations, you can use the moves described below. Moves: Move cards from stock to waste: You can flip either one or three cards from the stock to the waste. The amount can be configured under settings. Move a card from waste to a foundation: You can move a card from the waste to the foundation if the cards rank and suit is correct. Move a card from waste to a tableau: You can move a card from the waste to the foundation if the cards rank and suit is correct. Move a card from foundation back to the tableau: If need be, you can move a card from the foundation back onto the tableau. Move one or more cards from one tableau to another: You can move one or several cards from one tableau to another if the rank of the first card in the pile is one higher than the tableau you're moving to and the color is opposite of the card being moved. You can move a tableau card onto the foundations: You can do this manually or let it happen automatically. This can be configured under settings. Time & moves: The game measures the time and moves it takes to complete the game. You can see the time and moves up in the right corner of the game. You also have the option of turning off tracking of time and moves. You can do this under settings. Scoring: The scoring used, is the classic Microsoft Solitaire scoring, used in the Windows™ solitaire card games. You can see a table of the scoring below: Move Points Waste to tableau 5 Waste to foundation 10 Tableau to foundation 10 Turn over tableau card 5 Foundation to tableau -15 Moving a card from the waste to the foundation will get you 10 points. If you first move it to a tableau and then to a foundation, then 5 points are added and you’ll receive a total of 15 points. So to receive a maximum score, you should always move cards from the waste to a tableau before moving them to the foundation. Features: This Solitaire game is packed with features You won’t find a version of Solitaire that is as feature rich as here on Online Solitaire. Turn 3 cards, toggle sounds and much more under settings. If you feel like playing offline, you can always download the app. The game has a few hotkeys you can use to play faster. Press [N] to start a new game and [H] to show a hint, [U] to undo a move. Unlimited free game plays Enjoy unlimited free game plays in both the online and the offline version of Solitaire game. Autoplay Autoplay game when obvious or when won. Options can be turned off and on under settings. Hints Stuck? Click the hint buttons and let the game give you a hint on your next move. iOS, iPad and Widescreen ready This solitaire game is optimized for all sizes. From a mobile screen to a large desktop screen. Beautiful design Enjoy these classic games in a beautiful design, with custom-made cards for mobile and desktop. Retina ready All games are optimized for retina. Playing on iOS, iPad or MacBook Retina has never been nicer. Hotkey controls Do you play a lot of Solitaire? Try out the hotkeys. They’ll help you make moves faster. Lots of settings Control sound, auto-move, deck, animation speed and a lot more under settings. Unlimited undo's Never be afraid to make a move. Unlimited undo's gives you plenty of room for regret. Download game for offline play To play offline or always have the game on hand, you can download the game here.

Latest reviews

 • (2023-12-25) Francisco Olympio: Super
 • (2023-03-12) Charles Zook: Like the game & easy to use
 • (2022-06-02) Tom Bayles: Play when the internet traffic is low to have less delays while ads load.
 • (2022-05-25) Juan Ramon Bertran: No es facil, quizás por eso me gusta, además de tener buen diseño.Gracias.
 • (2022-02-26) Shirley Trill: Very sluggish response to instructions. Keep working on it!
 • (2021-12-09) Angela Skinner: I have played better. This one sticks, is slow, and has problems technically. Other than that it is a fun game.
 • (2021-07-29) Joe Stober: can't keep up with mouse moves
 • (2021-04-11) Esperanza Bienaventurada: Excelente!
 • (2021-01-21) Petar Stajic: dobro mi se svidja
 • (2021-01-11) Филипп Филиппыч: Всё работает хорошо, но каждый раз говорит - вы выиграли свою первую игру!!
 • (2021-01-10) Richard Bacchi: KIND OF PLAINE
 • (2021-01-03) Eddie Talley: Loved the game, enjoyable way to pass the time.
 • (2020-12-22) Monika Rech: nach Suche der richtigen Einstellungen kann man es gut spielen
 • (2020-12-21) António Gomes: Fácil e intuitivo. Muito agradável de jogar.
 • (2020-12-14) Mohamed Aissat: un jeu apaisant. merci
 • (2020-12-03) Jaroslav čáslavský: pěkná hra pro starší osoby,jednoduché,ale nutno vymýšlet a hledat barvu a číslo pro postupné řadění od esa po krále oduché ,ale nutno vy
 • (2020-11-27) Lorne Brasseur: HAVE NO PROBLEMS ON OR OFF LINE AND I HAVE AN OLD HP 8
 • (2020-11-15) larbi ider: cool
 • (2020-11-03) annie phillips: Fast, great and helpful. I really like it!
 • (2020-10-19) Baby Lou: owesome
 • (2020-10-16) Shaun Glass: great game dont know why there are bad reviews perhaps thay all are bad players
 • (2020-09-22) Dragan Pirković: Brzo , jednostavno i efikasno!
 • (2020-09-15) Theodora Akpovbovbo: not really fun
 • (2020-09-08) Cecilia Peña: Me encanta, muy entretenido, vale la pena descargarlo
 • (2020-09-01) Linda Hames: Ads, move very distracting . When you better your score it doesn't log it...ugh.
 • (2020-08-31) Eans Michael: good game don't like the ads.
 • (2020-08-22) Robin Hoyt: It's a good game
 • (2020-08-21) Julio: Solitario muy agradable
 • (2020-08-15) Linda Ringstad: Its free. Once I changed the settings I enjoy playing.
 • (2020-08-15) elaine bryson: enjoy the game
 • (2020-08-08) TONY ADAMS: An oldy but a goody!
 • (2020-08-06) Joe Web: okey for free I would never pay for it, but the are working on it so I hope it gets better.
 • (2020-08-04) Jennifer Moore: It is playable but game has bugs that should be corrected.
 • (2020-08-04) Peter Meadows: Not as good as microsoft !!
 • (2020-08-02) Зоран Марковић: Добро реализована позната игра, без багова и прикладног интерфејса. Места за дотеривање има пре свега у побољшању дизајна.
 • (2020-07-25) iangwilliams8812: My Mum, while she was listening to Frank Sinatra would have loved this. Gosh I miss her sooo much.
 • (2020-07-16) bernard roman: un bon jeu a l ancienne
 • (2020-07-15) Ramona schlaegel: glitchy
 • (2020-07-13) Lonzie Brown Jr.: Colors are plain
 • (2020-07-08) hira bose: monotonous & boring. combination do not change quickly. shuffling slow .
 • (2020-07-06) Sarah Ruebesam: Like it. Easy to see.
 • (2020-07-06) Robert Bucker: works great for me and enjoyable versions of solitaire in one app
 • (2020-07-05) Antoine Camilleri: Super jeu !!!!!!!!!!!!!
 • (2020-07-04) Kevin McGoff: OK - distracting ads that flash all the time
 • (2020-07-01) Philip Meyer: great game
 • (2020-06-30) jose tofalo: muy practico tenerlo en el navegador
 • (2020-06-30) Geff Kitching: Good game
 • (2020-06-29) Julie Land: stop asking to rate every time you pull up the game
 • (2020-06-28) Daniel Depinoy: Nog maar 2 games gespeeld en meestal begint na de beoordeling de rotzooi. Al veel meegemaakt
 • (2020-06-28) Kevin Shanley: great, dont have to wait for commercials.

Latest issues

 • (2021-12-22, v:3.0.2) nitesh koli: 64-bit windowsa is reqirde
  1
 • (2021-04-28, v:3.0.2) Carolyn Lindberg: microsoft solitaire collection
  paid for premium on previous computer. how do i transfer to new chrome book
 • (2021-02-04, v:2.0.6) Arthur Ferreira: jogos de cartas
  eu estou procurando , mesmo que seja pago, um jogo de buraco aberto do tipo que vc interage com os jogadores online
 • (2020-11-15, v:2.0.2) Jon Wiltberger: On the free cell game, and theI have 3763 games played, games won 3651. I have won the last 55 game sre is still 97 per cent won. It won't go to 98 per cent no matter what I do. How can this be fixed?? Do I have to delete this program and get a new one??
  On the free cell game, and theI have 3763 games played, games won 3651. I have won the last 55 game sre is still 97 per cent won. It won't go to 98 per cent no matter what I do. How can this be fixed?? Do I have to delete this program and get a new one??
 • (2020-09-12, v:2.0.2) jeanne baker: klondike and spider solitaire
  How do I get the game to begin ?
 • (2020-09-12, v:2.0.2) jeanne baker: solitaire-play klondike and spider
  how do I get the game to begin?
 • (2018-10-10, v:1.1.3) Marcia Rodrigues: ajudaaa
  eu nao consigo baixar me ajuda
 • (2018-04-08, v:1.1.1) downloading problem
  I added it to chrome, but puff nothing...can't find it anywhere on my pc
 • (2018-03-06, v:1.1.1) Niti: gota.io
  i dont have sub panel in this game. what do i have to do to get this
 • (2018-02-27, v:1.1.1) Cyndi Gallegos: chrome
  says added to chrome does not add.
 • (2017-12-12, v:1.0.0) Durgesh Bhoi: problem
  no dowanload for support
 • (2017-10-19, v:1.0.0) Subhash Malik: downloads i deleted by mistake
  Pleaswe help

Statistics

Installs
20,000 history
Category
Rating
1.888 (1,071 votes)
Last update / version
2024-03-14 / 3.0.3
Listing languages

Links