extension ExtPose

LHM Screen

Description from extension meta

Ứng dụng hỗ trợ chia sẻ màn hình Lớp học trực tuyến https://lophocmoi.com

Image from store LHM Screen
Description from store Ứng dụng chia sẻ màn hình hỗ trợ cho dịch vụ lớp học tương tác trực tuyến https://lophocmoi.com

Statistics

Installs
73 history
Category
Rating
5.0 (1 votes)
Last update / version
2017-09-16 / 1.2
Listing languages
vi

Links