extension ExtPose

LHM Screen

CRX id

iffeoiciocmjcbjlmljodjfnbbjhbmac-

Description from extension meta

Ứng dụng hỗ trợ chia sẻ màn hình Lớp học trực tuyến https://lophocmoi.com

Image from store LHM Screen
Description from store Ứng dụng chia sẻ màn hình hỗ trợ cho dịch vụ lớp học tương tác trực tuyến https://lophocmoi.com

Statistics

Installs
40 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2017-09-16 / 1.2
Listing languages
vi

Links