extension ExtPose

Công Cụ Đặt Hàng - TaoBaoDaNang.Com

CRX id

ndphngghkckfnhpgjghgmecfkhkkpklj-

Description from extension meta

Công cụ đặt hàng trên các trang 1688, Taobao, Tmall của TaoBaoDaNang.Com

Image from store Công Cụ Đặt Hàng - TaoBaoDaNang.Com
Description from store TaoBaoDaNang là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ đặt hàng sỉ và vận chuyển hàng về Đà Nẵng trên: taobao.com, tmaill.com, 1688.com

Latest reviews

  • (2018-08-17) Dùng tool này rất tiện khi order hàng...

Statistics

Installs
1,125 history
Category
Rating
5.0 (2 votes)
Last update / version
2020-06-06 / 2.2
Listing languages
vi

Links