extension ExtPose

Công Cụ Đặt Hàng nhaphang24.com

CRX id

dadoldhnnegflgeaamdabfcmeonhmgai-

Description from extension meta

Công cụ Đặt hàng trên trình duyệt Chrome & Cờ rôm+.

Image from store Công Cụ Đặt Hàng nhaphang24.com
Description from store Công cụ Đặt hàng trên trình duyệt Chrome & Cờ rôm+. Là công cụ tương tác giúp người dùng nhanh chóng đặt mua các mặt hàng từ TQ, cụ thể : - Giúp bạn đặt mua, cho vào giỏ hàng các sản phẩm yêu thích. - Hiển thị giá trị mặt hàng, - Tiết kiệm thời gian, tăng giá trị kinh doanh

Statistics

Installs
123 history
Category
Rating
4.6 (5 votes)
Last update / version
2016-09-16 / 1.8
Listing languages
vi

Links