extension ExtPose

Công Cụ Đặt Hàng Thổ Kỳ Lân

CRX id

peekjebbiehcnhbecigccdlfddklolac-

Description from extension meta

Công cụ Đặt hàng trên trình duyệt Chrome & Cờ rôm+.

Image from store Công Cụ Đặt Hàng Thổ Kỳ Lân
Description from store Công cụ hỗ trợ đặt hàng trên các website thương mại điện tử hàng đầu của Trung Quốc như taobao.com, tmall.com, 1688.com

Statistics

Installs
16 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2018-12-07 / 1.3
Listing languages
vi

Links