extension ExtPose

Mavan.vn Order Tool

CRX id

abgmapnedalkbbbimhfhmhcekidiefih-

Description from extension meta

Mavan.vn - Order Tool

Image from store Mavan.vn Order Tool
Description from store Công cụ đặt hàng nhanh của Mavan.vn http://mavan.vn | Công cụ đặt hàng từ website TaoBao.com, Tmall.com và 1688.com. Mavan.vn Order Tool Extension được tạo ra nhằm mục đích hỗ trợ người dùng của website chivican.com có thể duyệt thông tin hàng hóa trên các website Taobao.com, Tmall.com và 1688.com. Nhập hàng trực tuyến với hàng triệu sản phẩm phong phú từ những website Thương Mại Điện Tử lớn của TQ như: taobao.com, tmall.com và 1688.com

Latest issues

  • (2018-12-10, v:0.1.6) nhat anh: Lỗi nhặt hàng
    tôi không thể chọn được thuộc tính của hàng hóa,giá của sản phẩm tôi xem trên điện thoiaj và máy tính khác nhau mặc dù cùng 1 link

Statistics

Installs
1,332 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2020-03-04 / 0.1.7
Listing languages
vi

Links