extension ExtPose

Download Audio of Online Dictionaries

CRX id

pdnaboncdpkapafcfbajadgknpfjegod-

Description from extension meta

This Chrome Extension adds audio download links for several online dictionaries.

Image from store Download Audio of Online Dictionaries
Description from store Current Supported Sites: https://github.com/johnyluyte/fetch-online-dictionaries-audio#current-supported-sites Source Code: https://github.com/johnyluyte/fetch-online-dictionaries-audio User Data Privacy: This Chorme Extension does not collect any user data. The source codes are at Github.

Latest reviews

 • (2022-06-19) Mahmoud Jimmy: I tried it and it's working but doesn't function on Macmillan. Great extension tho.
 • (2021-11-24) Ngọc Đinh Văn: good extension for me, I use it to download sound in oxford dictionaries. Thank you!
 • (2021-11-18) 筠Yuni: forvo好像不能用了?
 • (2021-08-08) Kevin: 搭配anki超棒,謝謝!
 • (2021-03-25) sc Yuen: 好有用
 • (2021-01-02) فُلان الفُلاني 1.2.0: not work in google translate
 • (2020-09-02) Blake Shih: 感謝作者開發了這個插件!!!
 • (2020-06-25) Yun Ysi Siew: 您好:我用的是mac版,我安裝了插件,但每次發音兩三次後,再次按發音鍵,就無法發音了,必須要重啓Anki,不知道其他使用者是否有此問題?我用的Anki是Version 2.1.23 (de9543ff),謝謝。
 • (2020-03-15) Ka-li̍p Chu: 加入Forvo超好用…沒買交大金城武大大的書的人真的要買了支持一下,每看必笑外加充滿幹勁加強自己XDDD
 • (2020-02-23) 任廷祥: 你好,今天2020/2/23更新後,突然變成無法下載音檔,重新啟動chrome和移除並重新安裝擴充功能仍無法使用。
 • (2020-01-08) Tsun-Iu Kua: 希望可以支援forvo
 • (2019-09-15) Planet Yang: 劍橋字典最近改版. 不能抓發音了.懇請更新.謝謝
 • (2019-09-14) 蔡奇穎: https://dictionary.cambridge.org/ 網頁有更新 下載發音的功能無法使用!
 • (2019-09-11) Austin: cambridge 最近更新網站無法再下載音檔了有點可惜
 • (2019-09-11) Chia-Yuan Chang: https://dictionary.cambridge.org/ 網頁改版,無法使用。 希望可以新增漢典 https://www.zdic.net/
 • (2019-07-01) Chihkai Lin: 不好意思 我想請問一下 原住民線上辭典的網址好想改了 (http://e-dictionary.apc.fishweb.com.tw/Index.htm) 這樣好像就無法下載了耶
 • (2019-06-21) Sophie Chen: 由衷感謝撰寫這一個程式:) 我會好好學外國語的!真的很謝謝你
 • (2019-06-16) 陳一辰: 感謝作者分享如何使用anki,還做出方便使用的下載發音軟件,謝謝
 • (2018-10-16) 非常方便,感謝
 • (2018-08-29) Ting-Han Chou: 搭配anki很實用
 • (2018-05-03) Thị Hoa Nguyễn: Tuyệt vời ông mặt trời.
 • (2018-04-16) Tom Huang: 非常好用, 目前正搭配Anki使用, 謝謝
 • (2018-03-21) Tzu-Yi Chen: very useful, thanks a lot
 • (2017-12-23) Squal Su: 很好用的插件 不過使用collins字典發音複製至anki時都會出現錯誤 不知是否是bug?
 • (2017-11-11) 頂立: 不好意思,能不能拜託您將這個台語網站列入呢? https://itaigi.tw/k/%E9%86%AB%E7%94%9F
 • (2017-11-01) jouby chen: 超好用,解決困擾很久滬江小D發不出聲的問題了
 • (2017-10-21) Wu Hazel: 超好用,謝謝開發者
 • (2017-08-21) 123 kceuu: Excellent!
 • (2017-07-27) C NE: 您好!謝謝提供如此實用的工具,雖然提供的詞典網站已經相當充足,但仍想開發者一個精益求精的建議,最近做了一些字典發音的比較,在片語跟長例句發音中,發現愛詞霸(金山詞霸)所提供的發音品質跟數量非常完善,雖然歐陸詞典等也有,但部分發音會有點問題,所以希望未來可能的話可以提供http://www.iciba.com/的下載發音功能! ps:例如reach an impasse iciba http://www.iciba.com/reach%20an%20impasse 歐陸 http://dict.eudic.net/dicts/en/reach%20an%20impasse
 • (2017-06-18) Jerry Chien: 非常實用!
 • (2017-04-23) 正翰盧: 連越文也有,不簡單
 • (2017-04-17) 詹博鈞: 造福大家
 • (2017-03-31) 林家誠: awesome!
 • (2017-01-28) zhao-ting Weng: 謝謝您的幫助
 • (2016-12-27) Sr. Bates: uma bosta
 • (2016-11-29) 郭紹汶: 真的蠻方便的

Latest issues

 • (2022-03-28, v:0.1.32) محمد محمد: www.lexico.com
  www.lexico.com
 • (2021-08-31, v:0.1.32) TAKEKO LU: Naver韓文字典無法使用
  Naver韓文字典目前無法使用,不知能否修復,感謝!
 • (2020-11-23, v:0.1.32) Ting-Han Chou: oxford
  oxford learners' dictionaries 不行用了,求助,感激。
 • (2020-11-09, v:0.1.32) 張若虛: 新增支援網站
  希望可加入 www.lexico.com
 • (2020-08-16, v:0.1.32) player player: 新增支援網站
  希望可加入 教育部閩南語辭典 謝謝!
 • (2020-05-07, v:0.1.32) CY YEN: 停用
  已經被chrome被停用了,請問發生了甚麼問題呢?
 • (2020-02-25, v:0.1.31) 李QQQ: 奇摩英文字典,MP3功能不見了!!
  今天發現下載聲音檔的按鈕(在奇摩英文字典上)消失了!
 • (2020-02-25, v:0.1.31) rayjay chiu: 奇摩英文字典,MP3功能不見了!!
  今天發現下載聲音檔的按鈕(在奇摩英文字典上)消失了!
 • (2020-02-25, v:0.1.31) 陳嬿竹: 下載聲音檔的按鈕消失了
  今天發現下載聲音檔的按鈕(在奇摩英文字典上)消失了!
 • (2019-09-15, v:0.1.30) 星巴殼: cambridge改版
  上禮拜還可以使用,但是cambridge最近改版,導致無法下載發音,麻煩協助,謝謝
 • (2019-01-09, v:0.1.30) Charlie Zongding Wu: Can you add two dictionaries below into this add-on?
  Helpful. Can you add two dictionaries below into this add-on? 1. https://forvo.com/ 2. http://www.manythings.org/audio/sentences/ (Users can play audio to listen to sentences.) Thank you.
 • (2018-08-31, v:0.1.30) Alice Chen: Dictionary.com 下載按鈕消失
  您好,Dictionary.com的下載按鈕消失了,無法下載發音檔案。 可以麻煩更正嗎,謝謝 :) https://www.dictionary.com/
 • (2018-07-11, v:0.1.30) 呂英樟: 新增支援網站
  希望可加入openrussian https://en.openrussian.org/ 以其他俄文類的網路字典 謝謝~~
 • (2018-06-12, v:0.1.30) Windy Kuran: Không down được file âm thanh trên naver
  Bình thường mình vẫn down file âm thanh trên naver nhưng đột nhiên hôm nay không down được, cạnh biểu tượng cái loa không hiển thị " download audio", mình đã thử các trang khác như oxford nhưng vẫn hoạt động bình thường trừ naver là không hoạt động.
 • (2018-05-10, v:0.1.30) Nan Ting Ye: japanesepod101 無法下載音檔~
  金城武大麻煩您了~需要這個網站
 • (2018-05-09, v:0.1.30) japanesepod101 無法擷取音檔
  https://www.japanesepod101.com/japanese-dictionary/ 該自點無法下載音檔,麻煩您了。
 • (2018-04-28, v:0.1.30) Chris Lii: longman online dictionary 的聲音檔無法下載
  先前可以下載mp3聲音檔, 最近無法順利下載聲音檔, 僅出現以下連結, 麻煩您幫忙了,謝謝。
 • (2018-04-14, v:0.1.29) ezabxy 159: 關於網頁更新後 無法下載音檔
  請問發音網頁有更新時 要如何更改才能下載呢
 • (2018-04-10, v:0.1.29) 字圓其說: 無法下載音檔
  為什麼突然不能下載聲音檔,是網站改版嗎 ?

Statistics

Installs
10,000 history
Category
Rating
4.8 (84 votes)
Last update / version
2020-02-25 / 0.1.32
Listing languages

Links