extension ExtPose

Fast-eInvoice Token Signing

CRX id

bfpceoikbdofmalhfgldnjbdmkclmfdg-

Description from extension meta

Fast-eInvoice Token Signing

Image from store Fast-eInvoice Token Signing
Description from store Chương trình hỗ trợ ký số hoá đơn điện tử FAST Plugin cài đặt vào trình duyệt Chrome/MS Edge/Opera/Cốc Cốc, cho phép ứng ụng của FAST gọi được chứng thư số trong USB Token cắm vào máy tính người dùng.

Statistics

Installs
7,000 history
Category
Rating
5.0 (6 votes)
Last update / version
2021-07-29 / 1.1.0
Listing languages
vi

Links