extension ExtPose

Dao Tao 1 Click

CRX id

ipabhecomancnbjjcfbangmkmcejeaoe-

Description from extension meta

Đăng nhập vào trang đào tạo với 1 click chuột

Image from store Dao Tao 1 Click
Description from store Đăng nhập vào trang đào tạo với 1 click chuột. Tiện ích này sử dụng cho trang quản lý sinh viên của trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng và Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng. Ngoài ra còn có thêm chức năng thông báo khi mật khẩu sắp hết hạn.

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-03-08 / 1.4
Listing languages
vi

Links