extension ExtPose

Keyword: adguard -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (56,665+6 votes)
3,832,594 (+0.7% / +27,056)
4.0(+0.0000) (125+0 votes)
3,056,842 (+0.5% / +15,480)
4.0(+0.0000) (134+0 votes)
1,787,845 (+0.2% / +3,417)
3.6(+0.0000) (25+0 votes)
294,746 (+0.4% / +1,307)
4.5(+0.0000) (1,798+4 votes)
13,109 (+7.3% / +892)
4.8(+0.0000) (19+3 votes)
42,567 (+0.9% / +388)
4.5(+0.0000) (61+0 votes)
19,432 (+1.8% / +338)
3.9(+0.0000) (49+0 votes)
15,851 (+0.0% / +2)
4.4(+0.0000) (38+0 votes)
6,262 (+1.3% / +80)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
3,091 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (29+0 votes)
97,643 (+2.6% / +2,474)
4.5(+0.0000) (410+7 votes)
2,196,242 (+1.1% / +24,121)
4.7(+0.0000) (579+3 votes)
332 (-4.0% / -14)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
14,469 (+2.7% / +383)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
285,613 (+21.4% / +50,289)
4.8(+0.1000) (176+28 votes)
1,084,558 (+0.1% / +1,027)
4.8(+0.0000) (48,099+8 votes)
2,918,104 (+0.0% / +874)
4.4(+0.0000) (11,366+1 votes)
99,542 (+2.1% / +2,043)
4.2(+0.0000) (476-1 votes)
32,988 (+1.5% / +493)
4.6(+0.0000) (156+0 votes)
5,855 (+2.5% / +144)
4.9(+0.0000) (844+0 votes)
1,079,063 (-0.0% / -440)
4.8(+0.0000) (138,334+14 votes)
759,569 (+0.0% / +349)
4.6(+0.0000) (272+0 votes)
593,004 (+0.1% / +496)
4.2(+0.0000) (1,411+23 votes)
317,849 (+19.0% / +50,855)
4.9(+0.0000) (176+24 votes)
312,033 (+0.1% / +299)
4.4(+0.0000) (1,177+10 votes)
196,455 (-0.1% / -99)
4.7(+0.0000) (624+0 votes)
92,055 (+0.1% / +92)
4.5(+0.0000) (566+0 votes)
43,679 (+10.0% / +3,968)
4.2(+0.0000) (59+1 votes)
25,042 (-0.1% / -29)
4.3(+0.0000) (38+0 votes)
25,275 (+0.4% / +107)
1.8(+0.0000) (71+0 votes)
7,661 (+0.3% / +22)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
4,821 (+4.5% / +209)
3.2(+0.0000) (19+0 votes)
2,386 (-0.8% / -19)
4.1(+0.0000) (75+0 votes)
3,017 (-0.1% / -3)
1,630 (-1.9% / -32)
4.3(+0.0000) (43+0 votes)
1,791 (-0.9% / -17)
3.7(+0.0000) (29+0 votes)
1,488 (+0.7% / +10)
3.4(+0.0000) (18+0 votes)
887 (-0.8% / -7)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
261 (+2.4% / +6)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
79 (+0.0% / +0)
42
Fasti
8 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)