extension ExtPose

Keyword: laro -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
22,370 (+0.0% / +0)
3.4064(+0.0000) (187+0 votes)
1,950 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,104 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
657 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,593 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
640 (+0.0% / +0)
1,599 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
616,238 (+0.0% / +0)
4.2176(-0.0001) (2,647+33 votes)
871,655 (+0.0% / +0)
4.1984(-0.0251) (257+2 votes)
1,113 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
650 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12
2048
461,388 (+0.0% / +0)
3.5363(+0.0000) (2,094+0 votes)
5,636 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
293,191 (+0.0% / +0)
4.2566(+0.0000) (113+0 votes)
2,932 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,113 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,615,067 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,815,132 (+0.0% / +0)
4.52(+0.0000) (25+0 votes)
843 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
27,886 (+0.0% / +0)
4.463(+0.0101) (54+1 votes)
1,047 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,927 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,056 (+0.0% / +0)
7,024 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
38,569 (+0.0% / +0)
4.7812(+0.0000) (32+0 votes)
325 (+0.0% / +0)
36,405 (+0.0% / +0)
4.6279(+0.0000) (43+0 votes)
1,882,822 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
202 (+0.0% / +0)
30
Dino 3D
1,328,878 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
2,548 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
463 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,066,992 (+0.0% / +0)
4.0652(+0.2597) (46+10 votes)
252 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15,826 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (30+0 votes)
2,293 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
152 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
253 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,781 (+0.0% / +0)
509 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0833) (4+1 votes)
325 (+0.0% / +0)
144,367 (+0.0% / +0)
4.4399(+0.0003) (366+2 votes)
642 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
25,890 (+0.0% / +0)
4.6818(+0.0000) (22+0 votes)
89,462 (+0.0% / +0)
4.8974(+0.0000) (39+0 votes)
687 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
519 (+0.0% / +0)
141 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
53,192 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
417 (+0.0% / +0)
148 (+0.0% / +0)
2,098 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
341 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,892 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
106 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,229 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
16,057 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
58
Wordle
12,918 (+0.0% / +0)
3.9474(+0.0000) (19+0 votes)
197 (+0.0% / +0)
79 (+0.0% / +0)
191 (+0.0% / +0)
2,480,966 (+0.0% / +0)
4.7784(-0.0001) (26,179+35 votes)
553 (+0.0% / +0)
1,873 (+0.0% / +0)
1,725 (+0.0% / +0)
96 (+0.0% / +0)
1,587 (+0.0% / +0)
2,366,915 (+0.0% / +0)
4.2743(+0.0000) (791+0 votes)
1,512 (+0.0% / +0)
80 (+0.0% / +0)
1,158 (+0.0% / +0)
1,648,749 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
1,659,680 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
1,649,959 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,624,026 (+0.0% / +0)
4.8095(+0.0000) (21+0 votes)
1,503,286 (+0.0% / +0)
4.9091(+0.0000) (22+0 votes)
1,498,578 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
253 (+0.0% / +0)
1,575,076 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
187 (+0.0% / +0)
495 (+0.0% / +0)
384 (+0.0% / +0)
380 (+0.0% / +0)
771 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
285 (+0.0% / +0)
619 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
236 (+0.0% / +0)
91,569 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (10+0 votes)
208 (+0.0% / +0)
40,236 (+0.0% / +0)
4.6223(+0.0003) (466+3 votes)
58,941 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
138 (+0.0% / +0)
21,382 (+0.0% / +0)
4.4359(+0.0000) (39+0 votes)
11,159 (+11.6% / +1,159)
4.9086(+0.0000) (186+0 votes)
33,013 (+0.0% / +0)
4.8947(-0.0263) (57+19 votes)
94 (+0.0% / +0)
88 (+0.0% / +0)
149 (+0.0% / +0)
113 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
8,124 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
104 (+0.0% / +0)
3,547 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
4,642 (+0.0% / +0)
3,661 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,533 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
33 (+0.0% / +0)
1,383 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
1,735 (+0.0% / +0)
1,677 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,665 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
27 (+0.0% / +0)
1,418 (+0.0% / +0)
1,352 (+0.0% / +0)
24 (+0.0% / +0)
23 (+0.0% / +0)
22 (+0.0% / +0)
943 (+0.0% / +0)
749 (+0.0% / +0)
3.6429(+0.0000) (14+0 votes)
739 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
448 (+0.0% / +0)
361 (+0.0% / +0)
352 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
342 (+0.0% / +0)
313 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
126 (+0.0% / +0)
125 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
106 (+0.0% / +0)
54 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,334,958 (+0.0% / +0)
4.7122(-0.0000) (46,862+20 votes)
38 (+0.0% / +0)
4,251,343 (+0.0% / +0)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
960,289 (+0.0% / +0)
4.6542(-0.0001) (2,357+8 votes)
1,627,245 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
761,679 (+0.0% / +0)
4.8288(+0.0046) (771+20 votes)
1,360,411 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,438,590 (+0.0% / +0)
4.6286(-0.0589) (35+3 votes)
567,077 (+0.0% / +0)
4.6878(+0.0017) (189+1 votes)
587,937 (+0.0% / +0)
4.8529(+0.0000) (102+0 votes)
487,685 (+0.0% / +0)
4.5872(-0.0007) (625-1 votes)
242,425 (+0.0% / +0)
4.6609(+0.0005) (1,324+2 votes)
532,034 (+0.0% / +0)
4.0217(+0.0000) (184+0 votes)
194,408 (+0.0% / +0)
4.8011(-0.0079) (744+11 votes)
283,658 (+0.0% / +0)
4.7436(+0.0000) (117+0 votes)
150
EmuFlash
262,689 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
82,319 (+0.0% / +0)
3.9881(+0.0001) (421+2 votes)
71,575 (+0.0% / +0)
3.1709(+0.0036) (509+1 votes)
32,881 (+0.0% / +0)
4.7314(+0.0000) (175+0 votes)
46,942 (+0.0% / +0)
4.7311(+0.0084) (264+8 votes)
94,134 (+0.0% / +0)
3.0(-0.1429) (8+1 votes)
23,974 (+0.0% / +0)
4.947(+0.0000) (264+0 votes)
37,842 (+0.0% / +0)
4.6842(+0.0000) (19+0 votes)
32,205 (+0.0% / +0)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
34,151 (+0.0% / +0)
4.2(+0.2000) (5+1 votes)
32,495 (+0.0% / +0)
1.8949(+0.0000) (1,075+0 votes)
29,029 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
28,064 (+0.0% / +0)
4.0(+0.3333) (4+1 votes)
23,677 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
13,111 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0286) (15+1 votes)
20,991 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
21,403 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
20,342 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
13,987 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
169
BPuzzle
11,760 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
8,526 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
6,856 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,427 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,883 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
4,132 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,062 (+0.0% / +0)
3,726 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,524 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,333 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,300 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+2 votes)
3,284 (+0.0% / +0)
3,244 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,962 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,924 (+0.0% / +0)
2,501 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,326 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,361 (+0.0% / +0)
4.5263(+0.0000) (19+0 votes)
1,741 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
2,033 (+0.0% / +0)
1,931 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,858 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,710 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,657 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,645 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,643 (+0.0% / +0)
1,384 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,227 (+0.0% / +0)
4.1333(+0.1333) (15+2 votes)
1,193 (+0.0% / +0)
1,146 (+0.0% / +0)
1,100 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,044 (+0.0% / +0)
1,040 (+0.0% / +0)
1,020 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,012 (+0.0% / +0)
999 (+0.0% / +0)
934 (+0.0% / +0)
924 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
902 (+0.0% / +0)
857 (+0.0% / +0)
279 (+0.0% / +0)
4.9645(+0.0000) (141+0 votes)
826 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
778 (+0.0% / +0)
712 (+0.0% / +0)
705 (+0.0% / +0)
4.8125(+0.0000) (16+0 votes)
688 (+0.0% / +0)
662 (+0.0% / +0)
655 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
646 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
615 (+0.0% / +0)
577 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
574 (+0.0% / +0)
569 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
546 (+0.0% / +0)
537 (+0.0% / +0)
534 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
529 (+0.0% / +0)
475 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
417 (+0.0% / +0)
416 (+0.0% / +0)
406 (+0.0% / +0)
402 (+0.0% / +0)
367 (+0.0% / +0)
338 (+0.0% / +0)
5.0 (1 votes)
323 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
312 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
308 (+0.0% / +0)
302 (+0.0% / +0)
297 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
290 (+0.0% / +0)
289 (+0.0% / +0)
281 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
270 (+0.0% / +0)
268 (+0.0% / +0)
266 (+0.0% / +0)
248 (+0.0% / +0)
246 (+0.0% / +0)
240 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
223 (+0.0% / +0)
190 (+0.0% / +0)
189 (+0.0% / +0)
176 (+0.0% / +0)
176 (+0.0% / +0)
168 (+0.0% / +0)
164 (+0.0% / +0)
155 (+0.0% / +0)
150 (+0.0% / +0)
141 (+0.0% / +0)
141 (+0.0% / +0)
132 (+0.0% / +0)
132 (+0.0% / +0)
130 (+0.0% / +0)
124 (+0.0% / +0)
120 (+0.0% / +0)
116 (+0.0% / +0)
113 (+0.0% / +0)
108 (+0.0% / +0)
106 (+0.0% / +0)
104 (+0.0% / +0)
103 (+0.0% / +0)
102 (+0.0% / +0)
101 (+0.0% / +0)
98 (+0.0% / +0)
93 (+0.0% / +0)
93 (+0.0% / +0)
91 (+0.0% / +0)
85 (+0.0% / +0)
81 (+0.0% / +0)
79 (+0.0% / +0)
76 (+0.0% / +0)
73 (+0.0% / +0)
70 (+0.0% / +0)
68 (+0.0% / +0)
5.0 (1 votes)
63 (+0.0% / +0)
62 (+0.0% / +0)
61 (+0.0% / +0)
60 (+0.0% / +0)
59 (+0.0% / +0)
59 (+0.0% / +0)
57 (+0.0% / +0)
56,758 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.2667) (6+1 votes)