extension ExtPose

Keyword: tune -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
3,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (27+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (550+2 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (92+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (50+0 votes)
318 (+1.9% / +6)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (56+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (192+0 votes)
56 (-5.1% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
744 (+0.9% / +7)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
204 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
6
869 (-0.1% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
39 (-2.5% / -1)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
695 (+0.1% / +1)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
120 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
341 (-2.3% / -8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (322+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (239+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(-0.1000) (16-4 votes)
106 (+2.9% / +3)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (118+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (545+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (61+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (174+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (90+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (146+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
201 (-0.5% / -1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
34
Tenami
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (48+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
37
Tetrium
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (43+0 votes)
192 (-2.0% / -4)
8,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (39+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (44+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (17+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (38+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (26+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (37+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
840 (+1.2% / +10)
4.8(+0.0000) (41+0 votes)
858 (-0.7% / -6)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
874 (+0.8% / +7)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.2(+0.0000) (5+0 votes)
858 (+0.2% / +2)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
667 (+0.3% / +2)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
866 (-1.4% / -12)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
643 (+0.6% / +4)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
37 (+5.7% / +2)
681 (+0.9% / +6)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
77
Limber
551 (+0.7% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
556 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
636 (+0.8% / +5)
481 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
409 (-1.0% / -4)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
303 (+0.3% / +1)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
273 (+0.4% / +1)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
363 (+4.9% / +17)
270 (-1.1% / -3)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
247 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
198 (+1.0% / +2)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
325 (-0.3% / -1)
219 (+1.4% / +3)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
189 (+2.2% / +4)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
200 (+0.5% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
92
Pull Up
127 (+2.4% / +3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
172 (+1.2% / +2)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
197 (-1.5% / -3)
167 (+1.2% / +2)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
147 (+11.4% / +15)
99 (+2.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
86 (+3.6% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (122+1 votes)
100
Laser Cat
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (69+0 votes)
44 (+10.0% / +4)
75 (+2.7% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
91 (-1.1% / -1)
104
purify
4 (+0.0% / +0)
90 (+4.7% / +4)
66 (+0.0% / +0)
55 (+1.9% / +1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
55 (-3.5% / -2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
109
PubMonkey
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
110
Scribsi
61 (+5.2% / +3)
8 (+0.0% / +0)
46 (-4.2% / -2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
50 (+2.0% / +1)
47 (+2.2% / +1)
40 (+8.1% / +3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
37 (-5.1% / -2)
34 (+6.2% / +2)
36 (+0.0% / +0)
15 (+7.1% / +1)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
24 (+0.0% / +0)
22 (-4.3% / -1)
19 (+0.0% / +0)
125
New-eva
16 (-5.9% / -1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
2 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
130
Acid Lick
11 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
10 (+11.1% / +1)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
9 (+12.5% / +1)
9 (+0.0% / +0)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (58,955+28 votes)
144 (+1.4% / +2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
107 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
104 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
142
sanity
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,716+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (29,972+4 votes)
5 (+25.0% / +1)
5 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
3 (+200.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
149
PC Tuner
4 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
3 (-25.0% / -1)
4 (+0.0% / +0)
300,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (1,063+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (3,484+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (212+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (158+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,105+1 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (109+0 votes)
160
Recent
3 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
161
Sample
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (348+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (267+1 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (130+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (46+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (245+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (259+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (116+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (66+0 votes)
169
Crono
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (198+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (519+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(-0.1000) (19+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (95+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
176
Swiperino
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (48+0 votes)
177
PageXray
10,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (68+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (88+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (14+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
8,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (69+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (93+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (65+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (32+0 votes)
192
Lickshot
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (32+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (53+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
866 (+0.3% / +3)
4.9(+0.0000) (24+0 votes)
199
[name]
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
201
Spatium
943 (+0.6% / +6)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
853 (+0.4% / +3)
3.8(+0.0000) (43+0 votes)
868 (+0.6% / +5)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
929 (+0.3% / +3)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
835 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
210
NightMode
942 (+0.4% / +4)
3.2(+0.0000) (19+0 votes)
657 (-0.3% / -2)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
212
SGChecker
557 (+0.7% / +4)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
648 (-1.4% / -9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
687 (+0.4% / +3)
3.1(+0.0000) (9+0 votes)
624 (-0.3% / -2)
2.7(+0.0000) (18+0 votes)
216
Answie
508 (+0.4% / +2)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
390 (+1.0% / +4)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
393 (-0.5% / -2)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
446 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
539 (+0.7% / +4)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
506 (-1.0% / -5)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
377 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
321 (+1.3% / +4)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
454 (+0.4% / +2)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
369 (+0.3% / +1)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
226
Nighty
5 (+0.0% / +0)
323 (+13.3% / +38)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
404 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
205 (+0.5% / +1)
4.8(+0.0000) (41+0 votes)
230
Bridge
298 (+3.1% / +9)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
381 (-0.5% / -2)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
289 (+0.3% / +1)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
233
mori
270 (-0.7% / -2)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
234
WahLeads
185 (+2.2% / +4)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
286 (+1.1% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
303 (-1.3% / -4)
234 (+2.6% / +6)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
266 (+0.8% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
239
Inpulsify
204 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
185 (+2.2% / +4)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
224 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
206 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
173 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
218 (-0.9% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
211 (-2.3% / -5)
156 (-1.3% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
150 (-2.6% / -4)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
79 (+1.3% / +1)
4.9(+0.0000) (51+0 votes)
124 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
162 (-0.6% / -1)
251
SwiftDial
162 (+0.6% / +1)
144 (-1.4% / -2)
143 (-0.7% / -1)
254
IMDb Game
103 (-1.0% / -1)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
255
Gold 2.0
120 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
117 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
81 (-2.4% / -2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
258
Spctrm
88 (-2.2% / -2)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
66 (+1.5% / +1)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
101 (+0.0% / +0)
69 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
264
DigiVibes
3 (+0.0% / +0)
65 (+1.6% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
71 (-4.1% / -3)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
267
SkipAds
70 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
56 (+1.8% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
73 (+1.4% / +1)
71 (+1.4% / +1)
48 (+2.1% / +1)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
63 (+0.0% / +0)
46 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
275
etwas
54 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
61 (+1.7% / +1)
51 (-3.8% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
51 (+4.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
54 (-5.3% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
282
WikiCopy
46 (+2.2% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
51 (+2.0% / +1)
49 (+0.0% / +0)
30 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
287
Plaza
27 (+3.8% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
37 (-5.1% / -2)
1 (+0.0% / +0)
33 (+3.1% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
295
Surfchat
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
296
RASTA
28 (-3.4% / -1)
297
AliX
26 (+8.3% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
22 (+0.0% / +0)