extension ExtPose

Keyword: amazon review scraper -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
44,100 (-92.4% / -538,249)
4.2264(-0.1736) (53+7 votes)
442 (+2.6% / +11)
42,776 (+2.5% / +1,034)
4.1915(-0.0085) (94+1 votes)
17,144 (+16.3% / +2,404)
4.3846(-0.6154) (13+4 votes)
213 (+6.5% / +13)
4.4286(+0.0286) (7+0 votes)
337 (+1.8% / +6)
3.25(-0.0500) (4+0 votes)
81 (+1.2% / +1)
3.6667(-0.0333) (3+0 votes)
9,268 (+19.7% / +1,526)
4.6364(-0.0636) (55+0 votes)
270 (+2.7% / +7)
1.0 (1 votes)
2,979 (+1.3% / +37)
4.4667(-0.0333) (15+0 votes)
1,743 (+7.9% / +127)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
147,941 (+9.8% / +13,189)
4.4659(-0.0341) (367+24 votes)
336,643 (+6.3% / +20,061)
4.6099(+0.0099) (1,451+69 votes)
4,018 (+9.8% / +357)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
11,061 (+1.0% / +110)
4.3871(-0.0129) (31+0 votes)
3,580 (-0.6% / -22)
3.5227(+0.0227) (44+0 votes)
38,358 (+1.7% / +645)
4.5244(-0.0122) (164+0 votes)
4,626 (+5.7% / +251)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
7,334 (+39.7% / +2,085)
4.375(-0.3250) (48+17 votes)
7,035 (+5.7% / +378)
2.4444(+0.3444) (9+1 votes)
24,050 (+0.0% / +0)
3.9024(+0.0000) (82+0 votes)
3,953 (+5.9% / +219)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
382 (+516.1% / +320)
1.0 (1 votes)
662,529 (+4.4% / +27,639)
4.8509(+0.0509) (3,736+52 votes)
2,574 (+2.6% / +65)
2.25(-0.0500) (8+0 votes)
346 (+7.5% / +24)
1,518 (+3.6% / +53)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
5 (+66.7% / +2)
3,263 (+3.8% / +119)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
34,326 (-2.9% / -1,035)
4.619(+0.0190) (42+0 votes)
7,858 (+4.5% / +341)
4.4545(-0.0455) (11+0 votes)
6,240 (+18.7% / +982)
4.2778(-0.0222) (18+0 votes)
4,185 (+2.2% / +92)
4.129(+0.0290) (31+0 votes)
40,000 (-13.2% / -6,076)
4.8325(+0.0325) (203+4 votes)
1,788 (+7.2% / +120)
4.5556(-0.0444) (9+0 votes)
8,808 (-0.5% / -40)
4.6842(-0.0158) (19+0 votes)
589 (+9.7% / +52)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,343 (+10.5% / +223)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
942 (+0.5% / +5)
4.6552(-0.0448) (29+0 votes)
709,240 (+1.3% / +8,986)
4.0911(-0.0089) (845+1 votes)
88 (+3.5% / +3)
1.0 (1 votes)
71,929 (+15.0% / +9,401)
4.614(+0.0140) (114+0 votes)
1,013 (+15.5% / +136)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,220 (+5.2% / +259)
3.2857(-0.0143) (7+0 votes)
292 (+1.0% / +3)
13,581 (+9.9% / +1,226)
4.75(-0.0500) (8+0 votes)
14,382 (+0.1% / +17)
4.8592(-0.0408) (71+0 votes)
2,857 (+0.0% / +0)
4.4643(+0.0000) (28+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
3,946 (+3.7% / +141)
4.3(+0.0000) (10+1 votes)
136,634 (+2.5% / +3,389)
4.643(-0.0570) (395+9 votes)
9,584 (+4.9% / +451)
4.1111(-0.3889) (9+1 votes)
6 (+20.0% / +1)
1,229 (+14.4% / +155)
3.6667(-0.0333) (3+0 votes)
2 (-33.3% / -1)
464 (+18.4% / +72)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
18,498 (+1.4% / +248)
4.5364(+0.0364) (110-1 votes)
1,923 (+6.2% / +113)
4.6667(-0.0333) (21+1 votes)
50,704 (+0.0% / +0)
4.2406(+0.0040) (320+3 votes)
1,178 (+8.2% / +89)
1.0 (1 votes)
848 (-2.0% / -17)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
113 (+9.7% / +10)
4.9688(+0.0122) (32+9 votes)
2 (+100.0% / +1)
91 (+4.6% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
3,955 (+3.6% / +139)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
209 (+1.5% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)