extension ExtPose

Keyword: stock alerts -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
270 (+1.5% / +4)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
671 (-0.9% / -6)
1.8333(+0.0000) (6+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.757(-0.0005) (2,601+3 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8555(+0.0000) (429+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3636(-0.1602) (22+1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.1061(+0.0000) (641+0 votes)
221 (-2.6% / -6)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
4 (-20.0% / -1)
50,000 (+0.0% / +0)
4.9216(+0.0006) (255+2 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
170 (+1.8% / +3)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
595 (-0.5% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
58 (-3.3% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
909 (+1.8% / +16)
4.9259(-0.0107) (297+13 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.225(+0.0000) (80+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
503 (-0.2% / -1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
61 (-3.2% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
57 (-6.6% / -4)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1277(+0.0000) (47+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2169(+0.0000) (83+0 votes)
390 (+0.3% / +1)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
151 (-3.2% / -5)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
925 (+0.9% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
43 (+10.3% / +4)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6721(+0.0000) (61+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (-50.0% / -10,000)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
32
Claim
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
206 (+3.5% / +7)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
242 (+1.7% / +4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
8 (-27.3% / -3)
4,000 (-20.0% / -1,000)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8235(+0.0000) (51+0 votes)
256 (-1.9% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6333(+0.0000) (240+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
440 (-0.7% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
387 (-1.5% / -6)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8166(+0.0000) (1,303+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2353(+0.0000) (17+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6298(+0.0022) (497+3 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4187(+0.0000) (449+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4043(+0.0000) (47+0 votes)
154 (+3.4% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (14+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (-50.0% / -1,000)
4.8308(+0.0000) (65+0 votes)
128 (+2.4% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
228 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(-0.0778) (46+1 votes)
415 (+1.0% / +4)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
3.3529(+0.0000) (34+0 votes)
636 (+1.4% / +9)
3.8333(+0.0000) (12+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.729(+0.0001) (4,169+2 votes)
97 (+2.1% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0968(+0.0000) (31+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.744(+0.0000) (293+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (27+0 votes)
68
Rung
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10 (-16.7% / -2)
10,000 (+0.0% / +0)
4.589(+0.0000) (73+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7765(+0.0000) (1,293+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9778(+0.0000) (315+0 votes)
139 (-7.3% / -11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6909(-0.0007) (14,233+34 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (10+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1913(+0.0013) (481+2 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4631(+0.0000) (149+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.7696(+0.0000) (204+0 votes)
127 (-1.6% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.4885(+0.0000) (5,275+0 votes)
398 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
4.835(+0.0000) (206+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
24 (-7.7% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8917(+0.0000) (120+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5725(+0.0000) (1,916+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.781(+0.0000) (105+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5758(-0.1117) (33+1 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.3881(+0.0000) (420+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.931(+0.0000) (29+0 votes)
448 (-2.0% / -9)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
72 (-6.5% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6829(+0.0000) (41+0 votes)
250 (-0.4% / -1)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
100 (-2.9% / -3)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
892 (+2.3% / +20)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
800 (+3.0% / +23)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
167 (+0.0% / +0)
4.3529(+0.0000) (34+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.3281(-0.0008) (27,799+12 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.7692(+0.0000) (39+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.6508(+0.0000) (63+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.6295(+0.0000) (1,676+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
105
BBOtext
95 (+9.2% / +8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
297 (+1.7% / +5)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
109 (+2.8% / +3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.1321(+0.0000) (106+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3364(+0.0000) (110+0 votes)
110
Kompyte
51 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.1111(-0.1389) (9+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0417(+0.0000) (24+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7241(+0.0000) (116+0 votes)
114
Etherscan
30,000 (+0.0% / +0)
4.125(+0.0000) (24+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
3.9683(+0.0025) (1,673+6 votes)
145 (-2.7% / -4)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6701(+0.0011) (288+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3996(+0.0000) (468+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.9267(+0.0070) (778+6 votes)
631 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8458(+0.0000) (227+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6356(+0.0000) (2,283+0 votes)
124
GPU Drops
1,000 (+0.0% / +0)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
343 (-0.9% / -3)
1,000 (+1.9% / +19)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.5094(+0.0000) (53+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
160 (-4.8% / -8)
246 (+2.1% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.234(+0.0000) (47+0 votes)
259 (-3.0% / -8)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
190 (+0.5% / +1)
2.1(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6471(-0.2279) (17+1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2469(+0.0000) (81+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8517(+0.0000) (418+0 votes)
498 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.0242(-0.0046) (661+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9253(+0.0000) (776+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
141
Poster
152 (+1.3% / +2)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
142
News Tab
9,000 (+0.0% / +0)
4.6822(+0.0000) (409+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6379(+0.0045) (406+5 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.15(+0.0000) (40+0 votes)
86 (-3.4% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
164 (-3.0% / -5)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5822(+0.0000) (146+0 votes)
104 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
347 (-2.3% / -8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8323(+0.0000) (656+0 votes)
151
KoinFolio
3 (+50.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
152
Initab
6,000 (+0.0% / +0)
4.7604(+0.0000) (96+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8502(-0.0096) (1,188+4 votes)
154
liteTab
835 (+1.0% / +8)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9032(+0.0000) (62+0 votes)
261 (-0.8% / -2)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
158
Price
161 (+7.3% / +11)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5679(+0.0000) (2,143+0 votes)
160
pageQlip
7 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7868(+0.0000) (136+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
163
AmazeMe
6 (+20.0% / +1)
3,000 (+0.0% / +0)
3.931(+0.0000) (29+0 votes)
625 (-1.9% / -12)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
166
Join
40,000 (+0.0% / +0)
4.4806(+0.0000) (439+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4954(-0.0054) (650+3 votes)
168
Allego
414 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (172+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7417(-0.0314) (120+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.4444(-0.1438) (18+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.551(+0.0000) (49+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9917(+0.0000) (121+0 votes)
175
PinMy.co
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
295 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6471(+0.0000) (17+0 votes)
156 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7559(-0.0032) (549+1 votes)
180
GSConnect
20,000 (+0.0% / +0)
4.3043(+0.0000) (46+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (25+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5294(+0.0000) (17+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6241(+0.0001) (3,799+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.59(+0.0000) (239+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0833(+0.0000) (12+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2297(+0.0006) (1,206+1 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6493(+0.0000) (12,422+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4465(+0.0000) (645+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
4 (-20.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
197
Alertr
222 (+1.8% / +4)
1.3333(+0.0000) (3+0 votes)
773 (+1.0% / +8)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.3599(+0.0057) (514+3 votes)
322 (-2.1% / -7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (196+0 votes)
202
Asana
100,000 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (285+0 votes)
203
Cognifirm
22 (+4.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
205
ReferMe
8 (+14.3% / +1)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.8482(-0.0257) (112+1 votes)
489 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
603 (-0.3% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
217 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4571(+0.0000) (35+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8095(+0.0000) (21+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
730 (+1.5% / +11)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
862 (+1.3% / +11)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
535 (-2.6% / -14)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
456 (-3.0% / -14)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.8452(+0.0000) (168+0 votes)
689 (+0.9% / +6)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1633(+0.0000) (49+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6463(+0.0044) (82+1 votes)
400 (-2.9% / -12)
355 (-4.3% / -16)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12,000,000+ (+0.0% / +0)
4.1173(+0.0006) (15,808+13 votes)
291 (+1.7% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6429(+0.0000) (14+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.881(+0.0000) (42+0 votes)
132 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
104 (-2.8% / -3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
168 (-2.9% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4914(+0.0044) (116+1 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6881(-0.0001) (20,715+3 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.252(+0.0312) (250+10 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7545(-0.0000) (58,434+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8024(+0.0000) (253+0 votes)
240
GRAFFITI
12 (-7.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7419(+0.0000) (31+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4095(+0.0001) (6,806+1 votes)
243
Backify
522 (-3.0% / -16)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9623(+0.0003) (239+2 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.7826(+0.0000) (23+0 votes)
547 (+2.4% / +13)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
105 (-3.7% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
248
Bloomfire
57 (+0.0% / +0)
188 (+0.5% / +1)
192 (-1.5% / -3)
212 (-4.9% / -11)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.4324(-0.0000) (23,086+4 votes)
468 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
254
GaggleAMP
3,000 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7358(-0.0014) (193-1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (42+0 votes)
80 (-7.0% / -6)
7 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (21+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.8985(+0.0019) (2,621+9 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7763(-0.0001) (7,707+2 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.4399(+0.0000) (316+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9231(+0.0000) (13+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
74 (-5.1% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
57 (-1.7% / -1)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
272
Basket
1,000 (+0.0% / +0)
4.9145(+0.0000) (117+0 votes)
273
BuzzSumo
5,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
416 (-2.3% / -10)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
75 (+5.6% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2353(+0.0000) (17+0 votes)
283
magic.al
85 (+4.9% / +4)
4.9231(+0.0000) (13+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5661(+0.0000) (1,051+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5192(+0.0000) (52+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.8167(+0.0000) (60+0 votes)
826 (+0.5% / +4)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8906(+0.0017) (329+5 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.9399(+0.0000) (24,794+1 votes)
63 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)