extension ExtPose

Keyword: story saver -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
239,440 (+0.0% / +0)
4.6769(+0.0005) (9,680+8 votes)
13,795 (+0.0% / +0)
3.2778(+0.0000) (36+0 votes)
246,821 (+0.0% / +0)
2.7692(+0.0000) (52+0 votes)
137,690 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
822,624 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0012) (765+2 votes)
116,602 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0008) (612+2 votes)
1,271 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,603 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (12+0 votes)
890,762 (+0.0% / +0)
4.6976(+0.0000) (549+0 votes)
9,268 (+0.0% / +0)
4.661(+0.0000) (59+0 votes)
38,976 (+0.0% / +0)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
17,169 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
13,037 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
8,124 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
4,193 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
2,779 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,974 (+0.0% / +0)
4.5735(+0.0064) (68+1 votes)
163,214 (+0.0% / +0)
1.4(+0.0000) (10+0 votes)
204 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,807 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (16+0 votes)
143 (+0.0% / +0)
7,469 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
367 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
37,747 (+0.0% / +0)
4.4462(+0.0000) (65+0 votes)
8,808 (+0.0% / +0)
4.5238(+0.0000) (21+0 votes)
96 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,791 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0051) (100+2 votes)
610 (+0.0% / +0)
666 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
31
Ausum
1,094 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
728,459 (+0.0% / +0)
4.8724(+0.0000) (2,131+0 votes)
1,019 (+0.0% / +0)
4.4375(+0.0000) (16+0 votes)
1,023,782 (+0.0% / +0)
3.8295(+0.0000) (217+0 votes)
464,935 (+0.0% / +0)
4.6542(+0.0033) (321+3 votes)
153,185 (+0.0% / +0)
4.4575(+0.0000) (247+0 votes)
43,616 (+0.0% / +0)
3.375(+0.0000) (8+0 votes)
897,860 (+0.0% / +0)
4.6857(+0.0008) (385+1 votes)
13 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,448 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
23,219 (+0.0% / +0)
3.1351(+0.0518) (37+1 votes)
50,846 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0955) (95+7 votes)
287,858 (+0.0% / +0)
4.772(+0.0000) (193+0 votes)
1,743 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
2,901 (+0.0% / +0)
4.1176(+0.0000) (17+0 votes)
3,853 (+0.0% / +0)
212,370 (+0.0% / +0)
4.7981(+0.0036) (926+16 votes)
15,848 (+0.0% / +0)
3.7143(+0.0000) (28+0 votes)
2,214,336 (+0.0% / +0)
4.2307(-0.0004) (7,794+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.83(+0.0000) (200+0 votes)
17,610 (+0.0% / +0)
3.8462(+0.0000) (91+0 votes)
1,269 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
25,301 (+0.0% / +0)
3.8659(+0.0000) (82+0 votes)
1,131,133 (+0.0% / +0)
4.4958(-0.0024) (843+2 votes)
7,717 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
27,933 (+0.0% / +0)
4.1733(+0.0000) (75+0 votes)
11,042 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
8,716 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (30+0 votes)
1,706 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0500) (5+1 votes)
12,611 (+0.0% / +0)
4.8198(+0.0068) (383+14 votes)
5,666,448 (+0.0% / +0)
3.9631(+0.0000) (2,057+0 votes)
17,050 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (24+0 votes)
38,366 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
889 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,137,113 (+0.0% / +0)
4.1051(-0.0026) (799+1 votes)
170,090 (+0.0% / +0)
4.5092(+0.0000) (1,579+0 votes)
232 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
743 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
55,311 (+0.0% / +0)
4.2169(+0.0000) (83+0 votes)
1,679 (+0.0% / +0)
13,402 (+0.0% / +0)
4.5192(+0.0000) (104+0 votes)
700,435 (+0.0% / +0)
4.5864(-0.0039) (955+3 votes)
1,595,389 (+0.0% / +0)
4.6988(-0.0003) (4,293+2 votes)
424,824 (+0.0% / +0)
4.103(+0.0000) (330+0 votes)
1,593 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
1,577,833 (+0.0% / +0)
4.8126(+0.0000) (427+0 votes)
49,928 (+0.0% / +0)
4.524(+0.0146) (334+12 votes)
1,200,741 (+0.0% / +0)
4.463(-0.0005) (1,894+2 votes)
382 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
1,346,492 (+0.0% / +0)
4.497(+0.0000) (839+0 votes)
240,380 (+0.0% / +0)
4.3407(+0.0000) (499+0 votes)
40,202 (+0.0% / +0)
4.8486(+0.0062) (938+37 votes)
818,168 (+0.0% / +0)
4.7749(+0.0001) (12,685+36 votes)
703,924 (+0.0% / +0)
4.7989(+0.0000) (179+0 votes)
567,223 (+0.0% / +0)
4.7315(-0.0026) (391+0 votes)
471,286 (+0.0% / +0)
4.2078(+0.0000) (231+0 votes)
1,409,663 (+0.0% / +0)
4.6401(+0.0006) (564+1 votes)
331,019 (+0.0% / +0)
4.0772(+0.0000) (324+0 votes)
1,359,111 (+0.0% / +0)
3.8208(+0.0000) (106+0 votes)
137,338 (+0.0% / +0)
3.819(-0.0009) (696+2 votes)
5,067 (+0.0% / +0)
4.4444(-0.0556) (9-1 votes)
206,302 (+0.0% / +0)
3.7993(+0.0000) (573+0 votes)
1,395 (+0.0% / +0)
4.7895(+0.0000) (19+0 votes)
813,063 (+0.0% / +0)
4.478(+0.0009) (1,205+2 votes)
4,503 (+0.0% / +0)
3.6061(+0.0000) (33+0 votes)
715,755 (+0.0% / +0)
4.0356(-0.0035) (590+1 votes)
6,001 (+0.0% / +0)
4.8529(+0.0000) (34+0 votes)
8,688 (+0.0% / +0)
4.5833(+0.0000) (36+0 votes)
244,928 (+0.0% / +0)
4.0677(+0.0000) (192+0 votes)
2,596 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (18+0 votes)
3,099 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
5,221 (+0.0% / +0)
4.1316(+0.0000) (76+0 votes)
1,680 (+0.0% / +0)
2.5455(+0.0000) (11+0 votes)
11,061 (+0.0% / +0)
4.2812(+0.0000) (32+0 votes)
146,996 (+0.0% / +0)
4.5604(-0.0062) (91+1 votes)
157,152 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (50+0 votes)
340 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
15,577 (+0.0% / +0)
1.2941(+0.0000) (34+0 votes)
2,157,334 (+0.0% / +0)
4.7916(+0.0000) (1,286+0 votes)
111
DownAlbum
377,431 (+0.0% / +0)
3.793(+0.0000) (3,643+0 votes)
333 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
7,114 (+0.0% / +0)
4.1538(+0.0000) (13+0 votes)
47,007 (+0.0% / +0)
4.4375(+0.0000) (48+0 votes)
31,327 (+0.0% / +0)
3.6525(+0.0000) (118+0 votes)
1,133,481 (+0.0% / +0)
4.8524(-0.0000) (1,985+13 votes)
197 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
277,755 (+0.0% / +0)
3.8474(+0.0000) (308+0 votes)
7,804 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (18+0 votes)
4,844 (+0.0% / +0)
3.0769(+0.0000) (13+0 votes)
143,418 (+0.0% / +0)
4.4235(-0.0068) (503+1 votes)
19,512 (+0.0% / +0)
4.6592(+0.0008) (449+1 votes)
482 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
76,248 (+0.0% / +0)
4.4263(+0.0000) (190+0 votes)
1,936 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
8,412 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (34+0 votes)
223,012 (+0.0% / +0)
4.5301(+0.0011) (813+4 votes)
18,498 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (114+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
791 (+0.0% / +0)
3.9583(+0.0000) (24+0 votes)
1,060 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
30,871 (+0.0% / +0)
3.1029(+0.0000) (68+0 votes)
120 (+0.0% / +0)
2,974 (+0.0% / +0)
3.9167(+0.0000) (12+0 votes)
146 (+0.0% / +0)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
2,072,277 (+0.0% / +0)
4.8005(+0.0010) (386+2 votes)
18,768 (+0.0% / +0)
4.8164(+0.0004) (452+1 votes)
2,192,098 (+0.0% / +0)
4.5157(+0.0015) (638+2 votes)
564 (+0.0% / +0)
4.6875(+0.0000) (16+0 votes)
30,838 (+0.0% / +0)
3.57(+0.0000) (100+0 votes)
15,847 (+0.0% / +0)
4.1261(+0.0000) (111+0 votes)
1,498,578 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
289 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
98,117 (+0.0% / +0)
2.3793(+0.0000) (87+0 votes)
3,254 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
569,170 (+0.0% / +0)
4.541(+0.0001) (3,462+1 votes)
1,104 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
519,059 (+0.0% / +0)
4.4471(+0.0039) (718+5 votes)
6,790 (+0.0% / +0)
4.5893(+0.0000) (56+0 votes)
36,455 (+0.0% / +0)
2.825(+0.0000) (360+0 votes)
151
Matter
24,342 (+0.0% / +0)
4.1923(+0.0000) (26+0 votes)
152
Readwell
295,921 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
5,514 (+0.0% / +0)
3.3636(+0.0000) (11+0 votes)
18,415 (+0.0% / +0)
4.2609(+0.0000) (46+0 votes)
405,581 (+0.0% / +0)
3.431(+0.0035) (891+2 votes)
1,123 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
18,215 (+0.0% / +0)
4.8463(+0.0009) (1,555+9 votes)
1,240 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,491 (+0.0% / +0)
3.7857(+0.0000) (42+0 votes)
144,138 (+0.0% / +0)
2.8889(+0.0000) (72+0 votes)
215,311 (+0.0% / +0)
4.578(+0.0000) (218+0 votes)
1,749 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
240,470 (+0.0% / +0)
4.4327(+0.0010) (446-1 votes)
267,207 (+0.0% / +0)
4.2364(+0.0000) (258+0 votes)
112,606 (+0.0% / +0)
4.0985(-0.0010) (203+2 votes)
389,339 (+0.0% / +0)
4.3238(-0.0169) (593+3 votes)
603,495 (+0.0% / +0)
4.5112(-0.0009) (2,819+9 votes)
16,907 (+0.0% / +0)
4.0556(+0.0000) (90+0 votes)
3,487 (+0.0% / +0)
4.2113(+0.0000) (71+0 votes)
1,420 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
7,797 (+0.0% / +0)
3.52(+0.0000) (25+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
14,227 (+0.0% / +0)
4.8429(+0.0000) (70+0 votes)
4,556 (+0.0% / +0)
4.3864(+0.0000) (44+0 votes)
198 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,744,610 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (28+0 votes)
9,999,963 (+0.0% / +0)
4.4437(-0.0008) (311,475+239 votes)
84 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21,770 (+0.0% / +0)
3.7374(+0.0000) (99+0 votes)
556 (+0.0% / +0)
24,778 (+0.0% / +0)
4.2927(+0.0000) (41+0 votes)
224,015 (+0.0% / +0)
4.3763(+0.0000) (93+0 votes)
16,645 (+0.0% / +0)
4.2093(-0.0764) (43+1 votes)
184
Tab Saver
9 (+0.0% / +0)
136,634 (+0.0% / +0)
4.6209(-0.0079) (459+1 votes)
1,061 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
24,888 (+0.0% / +0)
4.4632(+0.0000) (95+0 votes)
384,536 (+0.0% / +0)
4.5118(+0.0001) (6,717+2 votes)
1,145 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
772 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (21+0 votes)
273 (+0.0% / +0)
20,859 (+0.0% / +0)
4.5764(-0.0015) (602+5 votes)
132,380 (+0.0% / +0)
4.2903(+0.0000) (620+0 votes)
15,380 (+0.0% / +0)
4.06(+0.0000) (200+0 votes)
95 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
4,477 (+0.0% / +0)
3.7826(+0.0000) (23+0 votes)
2,221 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (8+0 votes)
1,650,415 (+0.0% / +0)
4.8261(+0.0000) (23+0 votes)
77,617 (+0.0% / +0)
4.24(+0.0000) (75+0 votes)
8,754 (+0.0% / +0)
4.7857(+0.0000) (14+0 votes)
52,924 (+0.0% / +0)
4.8139(+0.0000) (1,306+0 votes)
202
Autofill
1,017,476 (+0.0% / +0)
3.8933(+0.0000) (1,612+0 votes)
2,088,606 (+0.0% / +0)
4.8271(+0.0000) (538+0 votes)
767,452 (+0.0% / +0)
4.654(+0.0001) (5,430+1 votes)
143 (+0.0% / +0)
12,536 (+0.0% / +0)
4.8442(-0.0043) (783+37 votes)
36,873 (+0.0% / +0)
4.7209(+0.0000) (129+0 votes)
208
Sneekio
1,046 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (10+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.8212(-0.0000) (169,045-1 votes)
343,622 (+0.0% / +0)
4.6788(+0.0006) (993+2 votes)
118 (+0.0% / +0)
4.9524(+0.0000) (21+0 votes)
163 (+0.0% / +0)
4.8261(+0.0000) (23+0 votes)
44,408 (+0.0% / +0)
4.7292(+0.0000) (96+0 votes)
337,728 (+0.0% / +0)
4.7554(-0.0019) (1,468+1 votes)
126 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,581 (+0.0% / +0)
3.8378(+0.0000) (74+0 votes)
1,164 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
340,828 (+0.0% / +0)
4.6128(+0.0006) (1,281+2 votes)
462 (+0.0% / +0)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
4,536 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
54,499 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
49,425 (+0.0% / +0)
3.5025(-0.0128) (197+1 votes)
122 (+0.0% / +0)
4.8095(-0.1905) (21+1 votes)
1,155,335 (+0.0% / +0)
4.2591(+0.0010) (745+1 votes)
3,812 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
962 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,755 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (48+0 votes)
229
Stash
524 (+0.0% / +0)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
1,192,894 (+0.0% / +0)
4.3864(+0.0000) (5,033+0 votes)
347,786 (+0.0% / +0)
4.6328(+0.0003) (2,290+2 votes)
2,973 (+0.0% / +0)
3.3846(+0.0000) (13+0 votes)
4,898 (+0.0% / +0)
4.6226(+0.0000) (53+0 votes)
2,232 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
2,561 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
11,252 (+0.0% / +0)
4.4309(+0.0000) (188+0 votes)
237
OneSearch
17,153 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
2,970 (+0.0% / +0)
2.25(+0.0000) (8+0 votes)
3,263 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,756 (+0.0% / +0)
2.8824(+0.0000) (34+0 votes)
3,123 (+0.0% / +0)
3.7692(+0.0000) (13+0 votes)
408,939 (+0.0% / +0)
4.6869(+0.0000) (1,808+0 votes)
66,344 (+0.0% / +0)
4.6296(+0.0000) (4,790+0 votes)
1,368,164 (+0.0% / +0)
4.7302(+0.0002) (13,835+18 votes)
66,601 (+0.0% / +0)
4.6649(+0.0000) (194+0 votes)
246
Clozoom
1,626 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
247
Library
679 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,219 (+0.0% / +0)
4.3571(+0.0000) (14+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
26,837 (+0.0% / +0)
4.1351(+0.0000) (111+0 votes)
2,366,915 (+0.0% / +0)
4.2638(-0.0041) (796+1 votes)
179,102 (+0.0% / +0)
3.3387(+0.0000) (124+0 votes)
2,177 (+0.0% / +0)
4.7692(+0.0000) (26+0 votes)
16,717 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
109 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
1,352,561 (+0.0% / +0)
4.7603(+0.0000) (363+0 votes)
3,216 (+0.0% / +0)
3.2222(+0.0000) (9+0 votes)
1,651 (+0.0% / +0)
4.1562(+0.0000) (32+0 votes)
4,901 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,218 (+0.0% / +0)
4.7917(+0.0091) (24+1 votes)
612,943 (+0.0% / +0)
4.112(+0.0003) (27,953+43 votes)
47 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
37,711 (+0.0% / +0)
3.8207(+0.0000) (251+0 votes)
6,133 (+0.0% / +0)
3.9333(+0.0000) (45+0 votes)
4,345 (+0.0% / +0)
4.3077(+0.0000) (13+0 votes)
25,345 (+0.0% / +0)
4.3968(+0.0000) (126+0 votes)
3,081,828 (+0.0% / +0)
4.4142(+0.0001) (11,427+2 votes)
33,060 (+0.0% / +0)
4.6817(+0.0020) (641+4 votes)
13,869 (+0.0% / +0)
4.1961(-0.0639) (51+1 votes)
271
+ Flip It
60,394 (+0.0% / +0)
4.1145(+0.0000) (297+0 votes)
336 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
364,152 (+0.0% / +0)
4.7157(+0.0006) (925+2 votes)
2,627 (+0.0% / +0)
4.8837(+0.0000) (43+0 votes)
30,654 (+0.0% / +0)
3.2683(+0.0000) (82+0 votes)
1,526 (+0.0% / +0)
4.1875(+0.0000) (16+0 votes)
3,444 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (30+0 votes)
19,107 (+0.0% / +0)
4.014(+0.0000) (214+0 votes)
95 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,818 (+0.0% / +0)
4.5641(+0.0000) (39+0 votes)
5,920,283 (+0.0% / +0)
4.2787(+0.0000) (2,031+0 votes)
1,219 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (18+0 votes)
14,373 (+0.0% / +0)
4.7291(+0.0000) (790+0 votes)
16,921 (+0.0% / +0)
4.2115(+0.0000) (52+0 votes)
3,953 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
286
Gain.pro
605 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,672 (+0.0% / +0)
3.1481(+0.0000) (27+0 votes)
767,659 (+0.0% / +0)
4.3241(-0.0066) (506+1 votes)
2,364 (+0.0% / +0)
3.7826(+0.0000) (46+0 votes)
503,017 (+0.0% / +0)
4.044(+0.0000) (318+0 votes)
1,312 (+0.0% / +0)
4.8235(+0.0000) (17+0 votes)
665 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
2,796 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)