extension ExtPose

Keyword: dinheiro -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
144,367 (+0.0% / +0)
4.4192(+0.0000) (396+0 votes)
15,826 (+0.0% / +0)
3.0938(+0.0000) (32+0 votes)
8,270 (+0.0% / +0)
4.7373(+0.0000) (118+0 votes)
519,059 (+0.0% / +0)
4.4486(+0.0015) (720+2 votes)
118,600 (+0.0% / +0)
4.2976(+0.0000) (168+0 votes)
40,236 (+0.0% / +0)
4.6304(+0.0015) (487+2 votes)
23,482 (+0.0% / +0)
4.5671(+0.0000) (2,139+0 votes)
631,832 (+0.0% / +0)
4.8895(+0.0006) (3,421+18 votes)
3,112 (+0.0% / +0)
4.8199(+0.0003) (1,105+35 votes)
57,123 (+0.0% / +0)
4.7895(+0.0000) (19+0 votes)
21,441 (+0.0% / +0)
4.0899(+0.0000) (89+0 votes)
1,039,134 (+0.0% / +0)
4.6335(-0.0002) (18,646+0 votes)
168 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
867 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
848 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
43,582 (+0.0% / +0)
4.7527(+0.0003) (849+1 votes)
64,108 (+0.0% / +0)
4.4607(+0.0000) (89+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.978(+0.0000) (182+0 votes)
9,606 (+0.0% / +0)
4.4(-0.0286) (20-1 votes)
7,137 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (12+0 votes)
4,281 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
442 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
423 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (82+3 votes)
281 (+0.0% / +0)
267 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
108 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
94 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.9813(+0.0010) (1,016+1 votes)
3,162,728 (+0.0% / +0)
4.7199(-0.0009) (7,230+20 votes)
1,368,164 (+0.0% / +0)
4.7303(+0.0001) (13,859+24 votes)
1,162,530 (+0.0% / +0)
4.8392(+0.0000) (902+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
463,268 (+0.0% / +0)
4.624(-0.0002) (3,439+6 votes)
776,859 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0027) (489+2 votes)
760,744 (+0.0% / +0)
4.081(-0.0068) (457+1 votes)
658,092 (+0.0% / +0)
3.8591(+0.0018) (646+1 votes)
327,491 (+0.0% / +0)
4.0027(+0.0000) (367+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7917(+0.0000) (360+0 votes)
98,151 (+0.0% / +0)
4.6939(+0.0000) (392+0 votes)
136,634 (+0.0% / +0)
4.618(-0.0029) (466+7 votes)
52,924 (+0.0% / +0)
4.8139(+0.0000) (1,306+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
38,974 (+0.0% / +0)
4.5679(-0.0117) (162+5 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9104(+0.0000) (201+0 votes)
52,420 (+0.0% / +0)
4.225(+0.0000) (40+0 votes)
29,703 (+0.0% / +0)
4.5806(+0.0000) (62+0 votes)
32,149 (+0.0% / +0)
3.9375(+0.0000) (16+0 votes)
11,609 (+0.0% / +0)
4.8491(+0.0000) (212+0 votes)
14,252 (+0.0% / +0)
4.3448(+0.0000) (87+0 votes)
17,049 (+0.0% / +0)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
19,360 (+0.0% / +0)
4.0407(+0.0407) (172+11 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.9135(+0.0000) (185+0 votes)
12,999 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
6,232 (+0.0% / +0)
4.759(+0.0000) (83+0 votes)
5,666 (+0.0% / +0)
4.459(+0.0000) (61+0 votes)
8,971 (+0.0% / +0)
3.9091(+0.0000) (22+0 votes)
7,310 (+0.0% / +0)
4.075(+0.0000) (40+0 votes)
6,247 (+0.0% / +0)
4.4035(+0.0000) (57+0 votes)
60
Tansa
8,349 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
61
Dizu
6,362 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (14+0 votes)
3,976 (+0.0% / +0)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
3,675 (+0.0% / +0)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
64
Kazom
3,960 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,421 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,123 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
646 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
1,227 (+0.0% / +0)
3.65(+0.0000) (20+0 votes)
1,143 (+0.0% / +0)
870 (+0.0% / +0)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
1,001 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
657 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
728 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
398 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
327 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
417 (+0.0% / +0)
367 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
335 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
165 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
102 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
81
SIJUR
79 (+0.0% / +0)
61 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
86
Helper
22 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
89
Livrify
6 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
633 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)