extension ExtPose

Keyword: share amazon cart -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000 (+0.0% / +0)
4.2812(+0.0000) (32+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4545(+0.0000) (77+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (16+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (75+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.57(+0.0000) (100+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
681 (+0.4% / +3)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4043(+0.0000) (47+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
906 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
474 (+0.9% / +4)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
2.7407(-0.0328) (54+1 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
420 (-1.9% / -8)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.4135(-0.0001) (11,421-2 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (63+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3636(+0.0000) (22+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7291(+0.0000) (790+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4736(+0.0008) (1,972+1 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.9481(+0.0000) (770+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6936(-0.0009) (4,308+1 votes)
259 (-3.0% / -8)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
258 (-0.4% / -1)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2536(+0.0012) (627+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6298(+0.0022) (497+3 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.7889(-0.0100) (180+1 votes)
671 (-0.9% / -6)
1.8333(+0.0000) (6+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2258(+0.0000) (93+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0845(+0.0000) (71+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3404(+0.0000) (47+0 votes)
398 (+0.0% / +0)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
379 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
657 (-0.8% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
12,000,000+ (+0.0% / +0)
4.1173(+0.0006) (15,808+13 votes)
137 (+6.2% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
985 (-1.5% / -15)
4.9101(+0.0000) (89+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
465 (-4.3% / -21)
3.125(+0.0000) (16+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0585(+0.0000) (205+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.1753(+0.0000) (97+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
3.974(+0.0022) (462+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.819(+0.0000) (232+0 votes)
261 (-0.8% / -2)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (32+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (60+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
2.5882(+0.0000) (17+0 votes)
100 (-2.9% / -3)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.8333(+0.0000) (18+0 votes)
297 (+1.7% / +5)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7703(+0.0168) (74+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.9216(+0.0006) (255+2 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5679(+0.0000) (2,143+0 votes)
9,000,000 (+0.0% / +0)
4.8223(+0.0000) (13,923+9 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.6176(+0.0000) (34+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7467(-0.0015) (1,982+4 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8179(+0.0010) (357+2 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
149 (-0.7% / -1)
8,000 (+0.0% / +0)
3.7692(+0.0000) (39+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9668(+0.0003) (241+2 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.1935(+0.0000) (93+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8166(+0.0000) (1,303+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3487(+0.0000) (347+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2364(+0.0000) (55+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5966(-0.0005) (8,260+3 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2169(+0.0000) (83+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
89 (+6.0% / +5)
4.5882(+0.0000) (17+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.1321(+0.0000) (106+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.3684(+0.0000) (57+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.8497(+0.0000) (479+0 votes)
255 (+2.4% / +6)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9206(+0.0005) (315+2 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
323 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9955(+0.0000) (222+2 votes)
100
RevSeller
50,000 (+0.0% / +0)
4.7246(+0.0000) (69+0 votes)
90 (-1.1% / -1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6656(+0.0000) (302+0 votes)
97 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.728(-0.0001) (129,852+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6871(+0.0000) (882+0 votes)
6,000 (-14.3% / -1,000)
3.5(+0.0000) (24+0 votes)
380 (-1.8% / -7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9623(+0.0003) (239+2 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
2.2222(+0.0000) (9+0 votes)
50,000 (-16.7% / -10,000)
3.3642(+0.0000) (173+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
408 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9898(+0.0001) (196+2 votes)
118
Onos POD
16 (+14.3% / +2)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9355(+0.0000) (62+0 votes)
976 (+5.9% / +54)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9643(+0.0000) (28+0 votes)
151 (-4.4% / -7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.787(+0.0000) (108+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.7826(+0.0000) (23+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.175(+0.0000) (40+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6931(+0.0008) (404+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6078(+0.0000) (153+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
744 (+0.7% / +5)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5136(+0.0000) (220+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6129(+0.0000) (31+0 votes)
317 (+3.6% / +11)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.3088(+0.0000) (217+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.8812(+0.0000) (362+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.451(+0.0000) (51+0 votes)
8,000 (-11.1% / -1,000)
4.2286(+0.0000) (35+0 votes)
502 (-0.4% / -2)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.757(-0.0005) (2,601+3 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3968(+0.0000) (126+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (16+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
148
Somiibo
3,000 (+0.0% / +0)
3.4444(+0.0000) (18+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8256(+0.0007) (476+2 votes)
10 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (49+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.881(+0.0000) (42+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5511(+0.0104) (666+26 votes)
62 (+1.6% / +1)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7436(+0.0000) (39+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1765(+0.0000) (17+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0667(+0.0000) (15+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8517(+0.0000) (418+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6333(+0.0000) (240+0 votes)
419 (+2.7% / +11)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5636(+0.0000) (55+0 votes)
655 (+0.3% / +2)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.835(+0.0000) (206+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.801(+0.0000) (196+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.93(+0.0004) (200+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2443(+0.0000) (262+0 votes)
138 (+2.2% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9187(+0.0000) (923+0 votes)
138 (-3.5% / -5)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.506(+0.0000) (168+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
83 (+7.8% / +6)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (14+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9661(+0.0000) (118+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7333(-0.0848) (45+1 votes)
180
Refind
10,000 (+0.0% / +0)
4.9093(+0.0000) (364+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.7778(+0.0000) (9+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5915(+0.0005) (1,170+4 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2391(+0.0000) (1,886+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
2 (+100.0% / +1)
40,000 (+0.0% / +0)
4.1059(+0.0106) (85+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0132(+0.0000) (76+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6536(-0.0001) (8,580-2 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.3024(+0.0000) (248+0 votes)
983 (+0.8% / +8)
3.875(+0.0000) (16+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.7297(+0.0000) (37+0 votes)
472 (+4.4% / +20)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (129+0 votes)
194
Helium 10
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.7367(+0.0040) (319+1 votes)
61 (+3.4% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
909 (+1.8% / +16)
4.9259(-0.0107) (297+13 votes)
233 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.3929(+0.0000) (649+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
707 (-0.1% / -1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.2558(+0.0000) (43+0 votes)
363 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7429(+0.0000) (35+0 votes)
204
ASIFY
50,000 (+0.0% / +0)
3.958(+0.0000) (119+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
206
JotUrl
819 (-1.2% / -10)
4.9474(+0.0000) (19+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (72+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8917(+0.0000) (120+0 votes)
9 (+28.6% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
81 (+2.5% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
772 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
563 (-1.6% / -9)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
127 (-1.6% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
867 (-1.0% / -9)
4.32(+0.0000) (25+0 votes)
216
stURLizer
15 (-11.8% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3636(+0.0000) (22+0 votes)
76 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
338 (-1.7% / -6)
240 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
68 (+4.6% / +3)
223
GPU Drops
1,000 (+0.0% / +0)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
104 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
38 (+2.7% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.2222(+0.0000) (9+0 votes)
442 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
663 (+3.4% / +22)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
23 (+0.0% / +0)
17 (-10.5% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
124 (+4.2% / +5)
234
Poemer
7 (-12.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
236
Share
30 (+3.4% / +1)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
238
SortioX
804 (+0.2% / +2)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
54 (+3.8% / +2)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
84 (+6.3% / +5)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.4831(-0.0169) (89+1 votes)
168 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
96 (+2.1% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
246
Esparkify
106 (+3.9% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
247
Openturk
244 (+3.0% / +7)
3.8696(+0.0000) (23+0 votes)
171 (+0.6% / +1)
4,000 (-20.0% / -1,000)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
121 (+0.8% / +1)
4.7015(+0.0000) (67+0 votes)
983 (-0.5% / -5)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
252
Orka
14 (+16.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
163 (-1.8% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8947(+0.0000) (19+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.0339(+0.0000) (59+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2754(+0.0000) (69+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
206 (+3.5% / +7)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
55 (+5.8% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (-22.2% / -2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.7778(+0.0000) (9+0 votes)
391 (+0.8% / +3)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0556(+0.0000) (18+0 votes)
265
Silver
464 (-1.5% / -7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
2.7143(+0.0000) (14+0 votes)
47 (-2.1% / -1)
12 (+9.1% / +1)
9 (-10.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
66 (+1.5% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
272
Flinb
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
104 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6721(+0.0000) (61+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4395(+0.0000) (223+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.129(+0.0000) (31+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8704(+0.0024) (54+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
716 (-0.3% / -2)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.807(+0.0000) (57+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (42+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4842(+0.0000) (95+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5789(+0.0000) (38+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (18+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8117(+0.0000) (2,299+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.9188(+0.0004) (197+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7222(+0.0000) (54+0 votes)
153 (+3.4% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)