extension ExtPose

Keyword: tell -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
682 (+7.9% / +50)
5.0(+0.0000) (43-1 votes)
33,839 (+1.9% / +617)
4.9(+0.0000) (198+3 votes)
4,069 (+1.1% / +45)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
303,464 (+0.0% / +23)
4.6(+0.0000) (262+0 votes)
51,036 (+1.8% / +887)
4.2(+0.0000) (79+0 votes)
47,706 (-0.4% / -180)
4.6(+0.0000) (95+0 votes)
8,992 (+1.2% / +109)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
17,641 (+0.2% / +43)
4.3(+0.0000) (65+0 votes)
15,437 (+1.1% / +175)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
17,774 (-12.9% / -2,636)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
5,566 (+0.7% / +36)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
118 (+2.6% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,005,699 (+0.0% / +400)
4.9(+0.0000) (217+0 votes)
1,448,565 (+0.7% / +9,636)
4.4(+0.0000) (1,696+0 votes)
205,710 (+0.8% / +1,575)
4.6(+0.0000) (213+0 votes)
782 (+0.3% / +2)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
8,425 (+3.3% / +266)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
98,152 (+1.1% / +1,068)
3.3(+0.0000) (450+1 votes)
55,252 (-2.5% / -1,430)
4.1(+0.0000) (65+0 votes)
31,532 (+1.0% / +311)
3.9(+0.0000) (2,125+1 votes)
40,100 (+0.4% / +157)
3.7(+0.0000) (29+0 votes)
5 (+66.7% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,979 (+1.6% / +160)
3.7(+0.0000) (84+0 votes)
6,048 (+0.4% / +26)
4.3(+0.0000) (31+0 votes)
9,415 (+2.0% / +184)
1.2(-0.1000) (17+2 votes)
7,576 (+0.2% / +18)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
63 (-1.6% / -1)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
3,628 (+1.1% / +41)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
3,608 (+0.5% / +19)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
3,684 (+3.3% / +118)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
5,045 (+0.8% / +42)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,925 (+1.0% / +39)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,274 (+0.5% / +12)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
375 (-2.8% / -11)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
56 (+3.7% / +2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,700 (+0.6% / +10)
3.7(+0.0000) (25+0 votes)
2,005 (+1.5% / +30)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
410 (+2.8% / +11)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,680 (+0.4% / +6)
878 (+1.7% / +15)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,328 (+2.5% / +33)
1.1(+0.0000) (22+0 votes)
897 (+1.9% / +17)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
807 (+1.3% / +10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
750 (+0.1% / +1)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
1,410,529 (+0.0% / +405)
4.7(+0.0000) (680+101 votes)
599 (+1.0% / +6)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
550 (-2.0% / -11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
29 (-9.4% / -3)
706,928 (+16.3% / +98,882)
4.7(+0.0000) (425+34 votes)
909,597 (+0.2% / +2,205)
4.7(+0.0000) (1,969+5 votes)
539 (+0.4% / +2)
437 (-0.9% / -4)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
576,658 (+0.2% / +1,313)
4.5(+0.0000) (1,863+14 votes)
413 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
309 (+2.3% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
199,004 (+0.1% / +295)
4.8(+0.0000) (2,869+0 votes)
442,266 (+0.2% / +979)
3.7(+0.0000) (255+0 votes)
275 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
310 (-0.3% / -1)
121,702 (+0.7% / +859)
4.2(+0.0000) (1,736-1 votes)
134 (+1.5% / +2)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
51 (+6.2% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
64
Asterix
122 (+4.3% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
141 (-0.7% / -1)
82 (-2.4% / -2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
127 (+3.3% / +4)
109 (-5.2% / -6)
93 (+2.2% / +2)
93 (-2.1% / -2)
72 (+1.4% / +1)
49 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
11,060 (+1.3% / +147)
3.7(+0.0000) (83+0 votes)
65 (-7.1% / -5)
33 (-5.7% / -2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
48 (-2.0% / -1)
18 (+0.0% / +0)
6,658 (+1.6% / +106)
3.2(+0.0000) (26+0 votes)
3,853,296 (+0.3% / +11,900)
4.9(+0.0000) (43,589+0 votes)
82
ZipWeb
41 (-6.8% / -3)
5,555 (+2.2% / +117)
84
Miljo
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,852 (+1.2% / +33)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
3,115 (-0.0% / -1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,176 (+1.1% / +24)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
2,903,623 (+0.9% / +25,831)
4.1(+0.0000) (1,149+1 votes)
1,995,789 (+0.6% / +12,606)
4.6(+0.0000) (3,733+0 votes)
90
nyTimed
28 (+3.7% / +1)
5,599,578 (+0.5% / +30,490)
2.5(+0.0000) (318+0 votes)
718,120 (+0.4% / +2,847)
4.7(+0.0000) (5,074+4 votes)
713,883 (+1.3% / +9,086)
4.7(+0.0000) (553+0 votes)
601,707 (+0.8% / +4,950)
4.7(+0.0000) (908+7 votes)
586,584 (+0.3% / +1,473)
4.6(+0.0000) (11,518-1 votes)
1,096,254 (+2.8% / +29,893)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
988 (-0.5% / -5)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
485,649 (+0.3% / +1,634)
4.8(+0.0000) (354+1 votes)
1,462 (+0.2% / +3)
623,870 (+1.0% / +6,413)
4.2(+0.0000) (533+0 votes)
726,438 (+3.7% / +26,059)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
360,614 (+0.7% / +2,422)
4.5(+0.0000) (6,428+1 votes)
521,968 (+1.5% / +7,567)
4.1(+0.0000) (133+0 votes)
333,137 (+2.2% / +7,232)
4.4(+0.0000) (493+0 votes)
206,722 (+1.0% / +2,088)
4.7(+0.0000) (8,589-1 votes)
332,777 (+1.0% / +3,227)
3.7(+0.0000) (288+0 votes)
108
Snake
405,130 (-2.4% / -9,801)
4.4(-0.1000) (41-1 votes)
247,980 (-0.7% / -1,693)
4.5(+0.0000) (901+2 votes)
238,021 (+0.1% / +334)
4.5(+0.0000) (440+1 votes)
119,067 (+0.6% / +686)
4.8(+0.0000) (1,179+1 votes)
186,853 (+1.0% / +1,866)
4.6(+0.0000) (125+0 votes)
193,943 (+1.7% / +3,261)
4.3(+0.0000) (91+0 votes)
125,261 (+1.1% / +1,302)
4.2(+0.0000) (1,639+0 votes)
112,178 (+1.0% / +1,079)
3.9(+0.0000) (2,581+0 votes)
133,984 (+41.9% / +39,581)
5.0(+0.0000) (55-1 votes)
161,076 (+0.9% / +1,481)
4.3(+0.0000) (166+0 votes)
162,668 (+1.4% / +2,228)
4.2(+0.0000) (145+0 votes)
163,619 (+1.8% / +2,877)
4.3(+0.0000) (117+0 votes)
141,096 (+1.2% / +1,637)
4.1(+0.0000) (293+0 votes)
92,817 (+0.7% / +650)
4.7(+0.0000) (279+0 votes)
117,481 (+0.5% / +552)
4.2(+0.0000) (879+0 votes)
165,188 (+0.8% / +1,305)
4.3(+0.0000) (90+0 votes)
110,630 (+0.7% / +744)
4.8(+0.0000) (120+0 votes)
125
MyAdPrice
517 (+2.2% / +11)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
46,265 (+1.1% / +508)
4.7(+0.0000) (3,696+0 votes)
135,625 (+0.7% / +948)
4.5(+0.0000) (129+0 votes)
294 (+2.8% / +8)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
105,705 (+1.3% / +1,385)
3.7(+0.0000) (216+0 votes)
104,142 (+1.3% / +1,362)
4.3(+0.0000) (157+0 votes)
56,721 (+0.7% / +389)
4.8(+0.0000) (332+0 votes)
70,558 (+1.0% / +704)
4.3(+0.0000) (1,113+0 votes)
154,520 (+1.9% / +2,946)
3.6(+0.0000) (36+0 votes)
135,497 (+1.2% / +1,648)
3.1(+0.0000) (198+0 votes)
133,916 (+1.4% / +1,802)
2.7(+0.0000) (205+0 votes)
110,474 (+1.1% / +1,152)
4.4(+0.0000) (24+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
65,933 (+0.7% / +481)
4.5(+0.0000) (383+0 votes)
139
FATRANK
69,504 (+1.0% / +669)
4.1(+0.0000) (216+0 votes)
79,695 (+0.5% / +429)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
44,055 (+1.0% / +434)
4.7(+0.0000) (76+0 votes)
48,245 (+0.8% / +399)
4.0(+0.0000) (336+0 votes)
30,906 (+1.1% / +333)
4.9(+0.0000) (333+0 votes)
59,951 (+1.4% / +823)
4.5(+0.0000) (65+0 votes)
253 (+2.0% / +5)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
39,377 (+1.1% / +415)
3.9(+0.0000) (923+0 votes)
46,451 (+1.0% / +468)
4.0(+0.0000) (245+0 votes)
43,372 (-0.2% / -94)
3.7(+0.0000) (329+1 votes)
58,403 (+1.2% / +679)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
29 (+7.4% / +2)
40,252 (+4.1% / +1,596)
3.9(+0.0000) (198+0 votes)
267 (+2.7% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,586 (+1.5% / +458)
4.7(+0.0000) (88+0 votes)
154
Sofie
10 (+0.0% / +0)
44,107 (+0.7% / +311)
4.5(+0.0000) (54+0 votes)
41,747 (+0.5% / +188)
4.3(+0.0000) (31+0 votes)
27,910 (+1.8% / +486)
4.2(+0.0000) (355+0 votes)
158
Surf
22,819 (+1.3% / +283)
4.3(+0.0000) (1,028-1 votes)
29,616 (+1.3% / +368)
4.3(+0.0000) (155+1 votes)
25,655 (+1.0% / +260)
3.9(+0.0000) (185+0 votes)
27,975 (-0.6% / -180)
4.4(+0.0000) (100+0 votes)
26,670 (+0.8% / +220)
3.8(+0.0000) (119+0 votes)
163
RECAP
22,852 (+1.4% / +324)
4.8(+0.0000) (42+0 votes)
164
NooBoss
22,944 (+0.2% / +44)
4.5(+0.0000) (249+0 votes)
26,394 (-0.9% / -227)
4.6(+0.0000) (95+0 votes)
20,234 (+1.5% / +307)
4.7(+0.0000) (64+0 votes)
29,915 (+1.2% / +368)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
29,099 (-30.1% / -12,521)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
24,123 (-0.0% / -10)
4.4(+0.0000) (99+0 votes)
35,006 (+1.4% / +496)
3.1(+0.0000) (64+0 votes)
31,998 (-0.6% / -190)
3.1(+0.0000) (42+0 votes)
21,129 (+0.5% / +114)
4.6(+0.0000) (80+0 votes)
16,151 (+0.5% / +87)
4.8(+0.0000) (46+0 votes)
174
ScribeUp
20,345 (+1.5% / +295)
4.4(+0.0000) (61-1 votes)
22,348 (+5.2% / +1,101)
4.7(-0.1000) (32+2 votes)
10,202 (-0.2% / -21)
4.7(+0.0000) (233+0 votes)
17,336 (+0.5% / +83)
3.8(+0.0000) (90+0 votes)
22,356 (+1.0% / +218)
3.6(+0.0000) (162+0 votes)
17,237 (+0.6% / +106)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
10,951 (+3.5% / +371)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
119 (+14.4% / +15)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
20,075 (+0.7% / +146)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
18,683 (+1.0% / +182)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
11,843 (-0.0% / -2)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
97 (-4.0% / -4)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
23,431 (+28.1% / +5,142)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
187
Chess Pro
13,059 (+0.5% / +66)
4.0(+0.0000) (68+0 votes)
8,931 (+0.4% / +40)
3.9(+0.0000) (772+0 votes)
7,996 (+1.0% / +82)
4.7(+0.0000) (137+0 votes)
8,379 (+1.5% / +120)
4.8(+0.0000) (109+0 votes)
14,537 (+1.0% / +142)
4.3(+0.0000) (28+0 votes)
12,735 (+2.3% / +281)
4.5(+0.0000) (66+0 votes)
193
SEOInfo
14,400 (+0.8% / +121)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
13,619 (+0.9% / +116)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
9,976 (+2.5% / +243)
4.9(+0.0000) (40+0 votes)
22,203 (+0.3% / +64)
2.4(+0.0000) (144+1 votes)
13,284 (+1.2% / +164)
3.9(+0.0000) (26+0 votes)
12,176 (+0.8% / +98)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
9,937 (+0.6% / +61)
4.4(+0.0000) (62+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
11,161 (+0.7% / +83)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
9,169 (-0.6% / -57)
4.4(+0.0000) (77+0 votes)
7,700 (+1.0% / +79)
3.8(+0.0000) (236+0 votes)
9,918 (+0.5% / +52)
3.8(+0.0000) (37+0 votes)
8,533 (+0.4% / +32)
3.8(+0.0000) (46+0 votes)
120 (+2.6% / +3)
7,642 (+1.4% / +102)
4.4(+0.0000) (47+0 votes)
7,437 (+1.6% / +116)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
9,783 (+0.7% / +68)
3.0(+0.0000) (50+0 votes)
11,626 (+1.1% / +126)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
88 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
212
Arcade
9,391 (+0.7% / +68)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
12,293 (+2.7% / +324)
2.4(+0.0000) (24+0 votes)
8,708 (+0.1% / +8)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
7,158 (+2.5% / +172)
4.4(+0.0000) (29+0 votes)
8,168 (+0.5% / +39)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
6,156 (-0.2% / -11)
4.7(+0.0000) (17+0 votes)
6,726 (+1.7% / +113)
4.1(+0.0000) (32+0 votes)
8,475 (+1.4% / +116)
3.6(+0.0000) (40+0 votes)
7,022 (+2.5% / +168)
3.7(+0.0000) (21+0 votes)
6,595 (+2.3% / +147)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
6,942 (+0.9% / +59)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
8,868 (+0.6% / +52)
3.2(+0.0000) (11+0 votes)
224
Chess Aid
5,800 (-0.5% / -27)
4.6(+0.0000) (54+0 votes)
7,116 (+0.6% / +39)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
98 (+5.4% / +5)
70 (-2.8% / -2)
3.9(+0.3000) (9+2 votes)
5,449 (+2.3% / +122)
4.5(+0.0000) (34+0 votes)
8,132 (+4.5% / +351)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
5,289 (-0.0% / -1)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
7,470 (+0.8% / +59)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
4,118 (+1.9% / +76)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
233
MixrElixr
3,262 (+4.0% / +125)
4.7(+0.0000) (58+0 votes)
4,348 (+1.7% / +72)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
1,820 (+0.3% / +5)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,826 (-0.5% / -21)
4.1(+0.0000) (85+0 votes)
4,651 (+1.2% / +53)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
5,236 (+1.4% / +74)
3.5(+0.0000) (35+0 votes)
239
wikifx
4,761 (+2.4% / +110)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,627 (+1.4% / +64)
3.4(+0.0000) (129+0 votes)
241
Dictanote
4,706 (+0.9% / +40)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,535 (+0.7% / +17)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
2,928 (+1.0% / +29)
4.8(+0.0000) (26+0 votes)
3,739 (+0.6% / +22)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
4,101 (+2.7% / +109)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,705 (+0.5% / +18)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
3,904 (+1.1% / +41)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
2,785 (+2.6% / +70)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
3,207 (-15.8% / -603)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
5,300 (+3.7% / +188)
68 (+7.9% / +5)
3,486 (+2.6% / +88)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,362 (+0.1% / +3)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
3,777 (+1.2% / +43)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,248 (+2.0% / +44)
4.9(+0.0000) (23+0 votes)
4,433 (+3.3% / +142)
2.5(+0.1000) (23+1 votes)
2,444 (+0.3% / +7)
4.6(+0.0000) (48+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
3,286 (+1.5% / +47)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,523 (+0.9% / +33)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
2,644 (+1.3% / +34)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,643 (+0.1% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,868 (+3.3% / +124)
3,371 (+2.6% / +87)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,954 (+0.2% / +5)
3.4(+0.0000) (19+0 votes)
1,576 (+11.6% / +164)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
1,703 (+0.5% / +8)
4.9(+0.0000) (23+0 votes)
1,304 (-0.2% / -3)
4.9(+0.0000) (75+0 votes)
1,906 (+1.9% / +36)
4.1(+0.0000) (40+0 votes)
2,289 (+1.1% / +26)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
2,563 (+0.3% / +7)
3.1(+0.0000) (21+0 votes)
1,764 (+0.9% / +15)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
54 (+1.9% / +1)
1,576 (-1.1% / -18)
3.8(+0.0000) (74+0 votes)
1,919 (+0.9% / +18)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
838 (-0.4% / -3)
4.9(+0.0000) (239+0 votes)
2,710 (+1.0% / +28)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,027 (+0.8% / +17)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
1,610 (+1.8% / +29)
3.8(+0.0000) (34+0 votes)
1,012 (-0.3% / -3)
4.8(+0.0000) (79+0 votes)
2,515 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,394 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,978 (-0.2% / -4)
3.5(+0.0000) (44+0 votes)
284
LazySec
1,738 (+1.2% / +21)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,608 (+0.7% / +17)
1,070 (+1.3% / +14)
4.8(+0.0000) (51+0 votes)
2,105 (+2.2% / +45)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,647 (+0.9% / +14)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,344 (+0.4% / +6)
3.8(+0.0000) (48+0 votes)
2,123 (-0.1% / -2)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
1,883 (+0.7% / +14)
2.7(+0.0000) (31+0 votes)
2,076 (+0.4% / +9)
3.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,595 (+0.3% / +5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,413 (+1.7% / +40)
2.1(+0.0000) (7+0 votes)
2,005 (+1.0% / +20)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
1,853 (+0.9% / +17)
3.3(+0.0000) (22+0 votes)
1,565 (+0.5% / +8)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,878 (+1.8% / +34)
3.0(+0.0000) (19+0 votes)