extension ExtPose

Keyword: hero -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
115,340 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (272+0 votes)
68,199 (+1.8% / +1,192)
2.7(+0.0000) (4,593+0 votes)
58,251 (+0.9% / +519)
4.5(+0.0000) (1,495+0 votes)
28,647 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (101+0 votes)
46,523 (+2.7% / +1,231)
5.0(+0.0000) (98+0 votes)
18,526 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
4,044 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
8,379 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,313 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (32+0 votes)
5,898 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (25+0 votes)
2,236 (+1.2% / +26)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
2,231 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
4,909 (+0.2% / +8)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
907 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
5,188 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
5,705 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (33+0 votes)
892 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
1,590 (-0.2% / -3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
5,291 (+0.7% / +35)
4.5(+0.0000) (76+0 votes)
618 (+2.0% / +12)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,091 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,780 (+0.6% / +32)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,980 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
418 (+3.0% / +12)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
22,424 (+0.9% / +204)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
26
Hero
143 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,798 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
18,630 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
21,661 (+1.1% / +229)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
233 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (68+0 votes)
10,456 (+0.2% / +26)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
150 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
47,577 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
46,763 (+3.9% / +1,763)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
447 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
21,245 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
5,729 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
9,784 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
107 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
2,483 (+0.0% / +0)
17,593 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
18,258 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
61 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
16,288 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
17,133 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
743 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
379 (+2.2% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
381 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
266 (+1.1% / +3)
8,140 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
13,053 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
3,980 (-0.3% / -12)
4.3(+0.0000) (196+0 votes)
179 (+0.0% / +0)
8,684 (+11.6% / +904)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
118 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
334 (+1.2% / +4)
348 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
130 (-1.5% / -2)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
222 (+4.2% / +9)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
422 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,577 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
59 (+7.3% / +4)
58 (+0.0% / +0)
15,448 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
121 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
117 (-0.8% / -1)
34 (+0.0% / +0)
68 (+3.0% / +2)
55 (+0.0% / +0)
107 (+0.0% / +0)
88 (-1.1% / -1)
235 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
73 (+1.4% / +1)
62 (-1.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
81 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (14+0 votes)
47 (+6.8% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
143 (-2.7% / -4)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
91 (+0.0% / +0)
150 (+0.0% / +0)
46 (+0.0% / +0)
49 (+0.0% / +0)
44 (-2.2% / -1)
11 (+0.0% / +0)
101 (+7.4% / +7)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
66 (+1.5% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
20 (+0.0% / +0)
48 (-2.0% / -1)
73 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,640 (+0.1% / +5)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
162 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
67 (+0.0% / +0)
29 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
21 (+10.5% / +2)
23 (-4.2% / -1)
20 (+5.3% / +1)
12 (+0.0% / +0)
49 (+2.1% / +1)
15 (+0.0% / +0)
110
EQ Daily
23 (+4.5% / +1)
812 (+0.9% / +7)
4.9(+0.0000) (138+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
17 (+0.0% / +0)
412 (+0.0% / +0)
48 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
180 (-1.6% / -3)
8 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
123
SEO Hero
7 (-30.0% / -3)
1,390 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
27 (-3.6% / -1)
51 (+8.5% / +4)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
130
HWGame
12,627 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
131
Hero
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
132
Sync Hero
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
32,222 (-23.2% / -9,743)
2,280 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,099 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
139
MadStats
552 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
822 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
909 (+1.3% / +12)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
444 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
543 (-1.1% / -6)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
16,766 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
21,849 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
361 (+3.4% / +12)
4.0(+0.1000) (25-1 votes)
381 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
302 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
272 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
229 (+1.3% / +3)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
219 (-1.8% / -4)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
314 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,311 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
155
Trip Hero
5 (+0.0% / +0)
4,154 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
137 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
151 (+0.7% / +1)
133 (+0.0% / +0)
6,383 (+0.0% / +0)
7,153 (+0.0% / +0)
6,866 (+2.3% / +155)
4,266 (+2.1% / +86)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
61 (+5.2% / +3)
90 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
54,659 (-24.0% / -17,276)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
8,141 (-2.9% / -241)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
62 (+0.0% / +0)
10 (-9.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
175
SaizoSave
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
4,217 (+2.0% / +84)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
292 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
145 (-3.3% / -5)
16 (-5.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21 (+10.5% / +2)
187
Loudly
956,788 (+2.2% / +20,646)
3.8(+0.0000) (31+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
11,687 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
14 (+7.7% / +1)
16 (+0.0% / +0)
72 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
110 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
4,147 (+0.0% / +0)
1 (-50.0% / -1)
39 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
973,932 (+2.5% / +23,811)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
199
Dark Mode
258,605 (-0.2% / -612)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
972,286 (+2.5% / +24,088)
3.1(+0.0000) (15+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
53 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
38,205 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (26+0 votes)
6,810 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
56,291 (+0.5% / +268)
3.7(+0.0000) (16+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
9,601 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
12,555 (-0.1% / -18)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
56,291 (+0.5% / +268)
3.7(+0.0000) (16+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
9,601 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
12,555 (-0.1% / -18)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
22,089 (+1.3% / +293)
2.3(+0.0000) (18+0 votes)
28,670 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
218
gvsavings
29 (-3.3% / -1)
6,904 (-0.6% / -39)
3.7(+0.0000) (51+0 votes)
5,622 (+1.2% / +64)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
13,579 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (6+0 votes)
5,849 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
226
SEO Hero
1 (-50.0% / -1)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
240
City Hero
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
251
Hero Rush
24 (+0.0% / +0)
4,783 (+1.6% / +77)
1.8(+0.0000) (12+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
1,888 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
1,368 (+1.1% / +15)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
63 (+1.6% / +1)
261
MindHero
1,007 (+1.5% / +15)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
873 (-0.1% / -1)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
1,078 (-0.6% / -7)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
984 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
889 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
141 (-0.7% / -1)
993 (+1.6% / +16)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
494 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
9,167 (+2.8% / +254)
6,441 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
581 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
311 (+1.0% / +3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
299 (+2.7% / +8)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
390 (+1.6% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
482 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
281
Dotka
3 (+0.0% / +0)
282
Dizign
457 (+2.2% / +10)
216 (+1.4% / +3)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
367 (+3.1% / +11)
15 (+15.4% / +2)
379 (+0.3% / +1)
3 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
367 (-1.1% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
277 (-3.8% / -11)
283 (+4.0% / +11)
304 (+0.7% / +2)
258 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
168 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
192 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
299
Ante Hero