extension ExtPose

CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG - VẬN CHUYỂN KHỞI NGUYÊN

CRX id

empdgcajjjihbbihijiminnapmllkaoa-

Description from extension meta

Công cụ hỗ trợ người dùng của vanchuyenkhoinguyen.vn đặt hàng trên website: Taobao.com, Tmall.com và 1688.com

Image from store CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG - VẬN CHUYỂN KHỞI NGUYÊN
Description from store Đây là Plugin hỗ trợ người dùng của vanchuyenkhoinguyen.vn lấy thông tin sản phẩm bao gồm giá sản phẩm, số lượng, kích thước, màu sắc, link sản phẩm, hình ảnh khi mua hàng trên các website: taotao.com, tmaill.com và 1688.com

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-06-28 / 2.3.9
Listing languages
vi

Links