extension ExtPose

OkTab+ (Tab mới cho người Việt)

CRX id

opnmcoibeanaclhcflihgdkdjkmoanip-

Description from extension meta

Tiện ích trình duyệt tối ưu nội dung cho bạn!

Image from store OkTab+ (Tab mới cho người Việt)
Description from store Tab mới thiết kế cho bạn! -Giao diện material -Thống kê thời gian -Hiển thị lịch và âm lịch -Thông báo bảo vệ sức khỏe -Và nhiều tiện ích khác

Latest reviews

  • (2016-05-26) Minh Hoang Truong: Tuyệt Vời (y)
  • (2016-05-21) Hậu Nguyễn: Ứng dụng tuyệt vời !
  • (2016-05-19) Bùi Khương Duy: Mong mọi người ủng hộ!
  • (2016-05-19) HÒA NGUYỄN PHƯỚC: Tuyệt vời !

Statistics

Installs
Category
Rating
5.0 (4 votes)
Last update / version
2016-06-04 / 2.0.1
Listing languages
vi

Links