extension ExtPose

Công cụ nội bộ Sếu Đỏ

Description from extension meta

Công cụ hỗ trợ công việc nội bộ của Sếu Đỏ

Image from store Công cụ nội bộ Sếu Đỏ
Description from store Đây là công cụ làm việc nội bộ của công ty Alimama, đề nghị không phán tán ra ngoài dưới mọi hình thức.

Latest issues

  • (2017-02-06, v:1.1.3.689) không autopai được
    ứng dụng từ khoảng thời gian sau tết thì gần như không autopai được, thỉnh thoảng 1,2 lần dùng được 1 lúc lại hỏng

Statistics

Installs
160 history
Category
Rating
3.0 (1 votes)
Last update / version
2018-11-24 / 2.0.1
Listing languages
vi

Links